Lidé se mohli vyjádřit k chystané proměně dvora

9/5 2024

Další porubský dvůr získá novou podobu. Chystá se proměna území mezi Hlavní třídou a ulicí Jindřicha Plachty.

Lidé se mohli vyjádřit k chystané proměně dvora

Veřejné projednání s občany. Foto: Jiří Birke

Participace, neboli zapojení občanů, je důležitou složkou každého většího projektu. A ideální je, když se dělá hned na začátku, aby ti, kterých se to týká, mohli říct, co by chtěli a co ne. Poruba tímto způsobem přistoupila i k chystané proměně dvora na ulici Jindřicha Plachty.

Obyvatele dvora vedení radnice pozvalo do galerie Staré časy, aby si vyslechlo, jak se staví k prostoru, ve kterém žijí.

Po analýze místa, kterou představili architekti z Ateliéru Chválek, se příchozí mohli vyjádřit, které prvky by ve vymezeném území chtěli zachovat a které nahradit. Diskutující přišli s řadou podnětných názorů, jak zmíněné místo zkvalitnit po estetické stránce i z hlediska funkčnosti. Často zmiňovanými tématy bylo zejména zlepšit možnosti parkování a podmínky pro hru či sport dětí. Další požadavek, který se setkal s pochvalnými reakcemi, se zabýval tím, jak zajistit, aby bylo území více osvětleno. Zazněl rovněž podnět, aby se ze dvora stalo komunitní místo, kde by se potkávali sousedé. Jednotlivé návrhy se staly podkladem pro plánovanou studii, která je v současné době připravována. 

„Tato veřejná setkání jsou pro nás velmi užitečná. V poslední době jsme jej uspořádali například v souvislosti s revitalizací náměstí Vítězslava Nováka. Jsme rádi za všechny podněty, které jsme dostali. Je z nich patrné, že občanům není lhostejné místo, kde  žijí a kde vyrůstají jejich děti,“ uvedla po setkání místostarostka Petra Brodová.

Další veřejné setkání týkající se dvora mezi Hlavní třídou a ulicí Jindřicha Plachty se uskuteční ve druhé polovině června.