Lidé vybírali podobu dvora

2/4 2015

Jak by měl v budoucnu vypadat dvůr ohraničený ulicemi Resslova, Ľudovíta Štúra, Větrná a Hlavní třída, rozhodovali obyvatelé zmíněných ulic na setkání, které se uskutečnilo 1. dubna v Základní škole na ulici Ľudovíta Štúra.

Lidé vybírali podobu dvora

Lidé se mohli sami rozhodnout, jak bude dvůr v budoucnu vypadat. Foto: Martin Otipka

Proměna veřejných prostranství by měla probíhat vždy v úzké spolupráci s lidmi, kteří je využívají. Zvlášť, když se jedná o dvory domů, které slouží ke hrám dětí a relaxaci dospělých. Městský obvod Poruba se proto ve spolupráci s architekty obrátil na obyvatele ulic Resslova, Ľudovíta Štúra, Větrná a části Hlavní třídy, aby přišli říct, jak si úpravu dvora, který leží právě mezi těmito ulicemi, představují. Do jídelny Základní školy Ľudovíta Štúra jich dorazilo hodně a většina i se svými dětmi, kterým má dvůr sloužit především.

„Těší mě, že lidé projevili takový zájem. Je dobře, že se do úpravy dvora zapojili. Dvůr bude sloužit především lidem, kteří v okolních domech bydlí, a jsem rád, že lidé se tak aktivně podílejí na úpravách svého okolí,“ poznamenal starosta Petr Mihálik.

Setkání probíhalo formou workshopu. Příchozí nejdříve dostali mapu dvora a sami rozhodovali, kde by měla stát hřiště, lavičky a další důležité věci. A také barevnými papírky označili, co považují za prioritu. Zda by se měly přednostně řešit chodníky, nová hřiště či něco jiného.

Teprve poté byly lidem představeny dvě studie, které vytvořily architektky Ilona Vybíralová a Eva Čaganová. „Nechtěly jsme lidi ovlivňovat, takže nejprve jsme je požádaly o jejich názory a teprve pak jsme jim ukázaly naše představy řešení. Nakonec lidé volili, která varianta se jim více líbí a zvítězila studie Dvůr v barvách. Začala jsem zpracovávat podněty občanů a vzešlo nám z toho několik věcí, které jsme si my architektky neuvědomili, a které lidé považují za důležité. Tyto připomínky budou do závěrečné studie zapracovány,“ řekla architektka Ilona Vybíralová.