Náměstí Družby: první úpravy začnou už v dubnu

31/3 2021

Revitalizace náměstí Družby je připravená v několika etapách, ale zahájení té první vždy záviselo na spolufinancování města. A to se nyní podařilo domluvit.

Náměstí Družby: první úpravy začnou už v dubnu

Vizualizace: Atelier 38

V dubnu se začne měnit náměstí Družby. „Je to lokalita, která si zaslouží zatraktivnit. Do zpracování návrhu proměny byla zapojena i veřejnost, některé návrhy a podněty občanů byly do projektu zapracovány. Proměna je rozdělena do několika etap, dvě z nich – úpravu parku a předprostoru před obchodním centrem Bohemia – máme už nějakou dobu připravené k realizaci. Celá akce ale závisela na tom, zda se na ní bude finančně podílet i město Ostrava. A to se podařilo domluvit. Díky tomu může už v dubnu začít první etapa, která se bude týkat přímo parku,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Park by se v budoucnu měl stát významnou klidovou zónou, která bude sloužit k odpočinku. „Jedním z požadavků občanů bylo, aby i nadále mohl být využíván k volnému výběhu psů. Ten zůstane zachován. V parku vznikne řada relaxačních míst, chybět nebude ani pítko a veřejná toaleta, kterou lidé také velmi často zmiňovali. Samozřejmostí budou nové chodníky, lavičky a odpadkové koše, chystáme taky jednu chytrou lavičku s wi-fi signálem a nové bude i osvětlení,“ popsala nejdůležitější změny Petra Brodová.

Proměnou projde rovněž zeleň. Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst. „Chystáme též výsadbu cibulovin, které lidé znají z jiných míst Poruby a jsou velmi oblíbené. Chybět nebude ani extenzivní trvalkový záhon či kvalitní pobytový trávník,“ řekla místostarostka.

Úpravy by měly být hotovy do konce roku, cena za první část je 15,3 milionu korun. Připravuje se také veřejná zakázka na druhou etapu, která se bude týkat předprostoru obchodního centra Bohemia.