Nezapomněli jste zaplatit za pejska?

23/7 2020

Od letošního roku úřad městského obvodu nezasílá občanům složenky k úhradě poplatku za psa. Poplatek lze nyní uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici, další možností je poslat částku na číslo účtu 19-1649335379/0800 bankovním převodem nebo složenkou zaslanou prostřednictvím České pošty, využít lze také platební portál PayU.

Nezapomněli jste zaplatit za pejska?

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

K zaplacení poplatku je třeba znát částku a variabilní symbol. Tyto údaje zjistíte z dokumentu „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“, který vám byl v minulosti přidělen z registru poplatníků při přihlášení místního poplatku ze psů, na poštovní poukázce nebo příjmovém pokladním dokladu z předchozích let. Variabilní symbol i částku můžete zjistit i na pracovišti místního poplatku ze psů v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin nebo na tel. č. 599 480 748. Další informace k poplatku jsou zveřejněny v sekci  Občan – Potřebuji si vyřídit – Poplatky – Místní poplatek ze psů.  


Od 1. 1. 2020 platí nová obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 19/2019 o místním poplatku ze psů. Podle ní se hradí poplatek za psa staršího tří měsíců přihlášeného na území města. Pes musí být přihlášen do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Sazba poplatku závisí na věku držitele psa, na tom, zda je pes chován v bytě  nebo rodinném domě. Platba je nižší pro držitele starší 65 let a pro ty, kteří jsou poživatelé důchodu. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.