O dotace lze žádat až do 10. prosince

20/11 2023

Žádost o účelové dotace lze podat až do 10. prosince. Veškeré potřebné informace najdou zájemci na webu.

O dotace lze žádat až do 10. prosince

Spolky, kluby a další organizace mohou žádat o účelové dotace. Ilustrační snímek: Jiří Birke

Účelové dotace poskytuje městský obvod Poruba spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím zejména v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze elektronicky prostřednictvím formuláře, jenž je k dispozici zde.

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2024 (pro programy kultura, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní péče, sport a volnočasové aktivity, vzdělávání) je žadatel povinen podat ve lhůtě od 15. listopadu do 10. prosince 2023. Žádosti o dotaci z programu ostatní lze podat od 1. ledna do 14. listopadu 2024 prostřednictvím elektronického formuláře.

Finanční prostředky uděluje městský obvod podle Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba schválených Zastupitelstvem městského obvodu Poruba.