Platit můžete přímo na účet

5/2 2021

Vzhledem k nouzovému stavu a omezeným úředním hodinám ÚMOb Poruba připomínáme možnost uhradit některé poplatky přímo na bankovní účet. Je to možné například u poplatku za psy nebo u nájmů pozemků s garážemi.

Platit můžete přímo na účet

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Číslo účtu je 19-1649335379/0800.

Variabilní symbol je třeba například k tomu, abyste mohli uhradit poplatek za psa. Ten můžete zaplatit také prostřednictvím platebního portálu města na internetu (podrobný návod byl zveřejněn v lednovém PRIO).

Variabilní symbol najdete např. na poštovní poukázce z předchozích let nebo na příjmovém pokladním dokladu, pokud jste platili v pokladně úřadu. Můžete ho zjistit i na pracovišti místního poplatku za psy ÚMOb Poruba na tel. 599 480 748, jministrova@moporuba.cz.

Variabilní symbol a částku nájmu za pozemky s garážemi si můžete zjistit nebo ověřit buď ve své smlouvě, nebo u Lenky Filákové na tel. 599 480 754, .