Poruba nabízí péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

13/10 2020

Poruba nabízí od středy 14. října péči o děti zaměstnanců z první linie boje s koronavirovou pandemií v základní škole na Ukrajinské ulici.

Poruba nabízí péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Děti rodičů v první linii mohli na jaře v Porubě chodit do mateřské školy na Ukrajinské ulici. Nyní pro ně otvírá základní školu na stejné ulici. Foto: Jiří Birke

Jedná se například o zaměstnance bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil, pracovníků sociálních služeb a dalších. Cílem je umožnit těmto lidem vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření nového koronaviru a léčbou osob, které onemocněly na covid-19.

Rodiče, kteří pracují v první linii a mají zájem o umístění svých dětí do školy, mohou kontaktovat přímo ředitele Základní školy, Ukrajinská 1533, Petra Neshodu (602 534 463, 596 965 640, zs@zsukrajinska.cz).

Více informací o otevřených školách v Ostravě na https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/upozorneni-na-zmenu-v-chodu-magistratu-mesta-ostravy.