Rekonstrukce Domu kultury Poklad pokračuje

10/4 2019

Rada města Ostravy 9. dubna rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad s účastníkem vystupujícím pod názvem „Společnost Poklad Z+G+R“. Tvoří ji firmy Zlínstav, Geosan Group a Ridera Stavební.

Rekonstrukce Domu kultury Poklad pokračuje

Vizualizace DK Poklad

Podle zákona je nyní potřeba doložit doklady o skutečném majiteli, poté bude možné uzavřít smlouvu s dodavatelem a zahájit samotnou rekonstrukci. 

Nabídková cena vybraného dodavatele je 354,986 milionu korun a byla nejnižší z osmi nabídek. Společnosti Akord & Poklad, přes kterou financování rekonstrukce půjde, muselo město zvýšit dotaci tak, aby odpovídala reálně vysoutěžené částce, tedy o 54,986 milionu korun. Na svém 5. zasedání to schválilo zastupitelstvo města.  V navýšení je zohledněna jak rekonstrukce, tak cena za technický dozor, BOZP a související náklady.

„V současné době je naším cílem plynule navázat úkony v rámci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele na samotné zahájení stavby a tím plně využít letošní stavební sezónu. Tím zabráníme dalšímu chátrání objektu,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Odhadovaný termín uzavření smlouvy je měsíc květen, následovat bude zahájení samotné stavby, která potrvá 83 týdnů od předání a převzetí staveniště, ukončena bude v roce 2021.

Rekonstruován bude celý objekt kulturního domu včetně předprostorů. Opraveny budou přístupové komunikace a vysazena náhradní výsadba. Součástí rekonstrukce nejsou interiéry ani parkovací objekt, na ně bude vyhlášena samostatná zakázka. Uvnitř opraveného Pokladu bude návštěvníky čekat divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, tři multifunkční učebny a dva salonky. Příjemným místem ke společenskému setkávání a osvěžení bude i restaurace s terasou a klubovým prostorem a chybět nebude ani minikino pro přibližně 60 lidí.

„Jsme si vědomi toho, že se jedná již o třetí ,začátek‘ záchrany hlavního porubského kulturního centra, ale v této chvíli již nejde o žádný pokus, je to zásadní investice, kterou město bere velmi vážně. V předchozím období se objevily problémy, které jsme v nové veřejné zakázce s maximální snahou eliminovali a jsme přesvědčeni, že rekonstrukce DK Poklad bude v této chvíli dotažena do konce,“ upřesnila náměstkyně Bajgarová.

 

Historie rekonstrukce:

Rekonstrukce objektu byla od začátku obtížná. Problematický byl nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby Unistav, Prominecon CZ a Ridera Stavební za vícepráce.

V dubnu 2018 byla ukončena spolupráce se sdružením „Společnost Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad“ sestávající ze stavebních společností Stamont – Pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engineering, které zahájilo rekonstrukci v rámci druhé veřejné zakázky vloni v srpnu poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun  včetně DPH, přičemž podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun. Spolupráce byla ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací. 

Druhá fáze stavebních prací byla ukončena k 5. 7. 2017 výpovědí smlouvy o dílo. Mezi smluvními stranami, tj. SMO, společností Akord & Poklad na straně objednatele a společnostmi „Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad“ na straně zhotovitele byla uzavřena dne 30. 7. 2018 dohoda o narovnání ze smlouvy o dílo, která narovnává sporná práva a povinnosti obou stran.

Modernizace Domu kultury Poklad si vyžádala od jejího zahájení v dubnu 2012 doposud částku téměř 52 milionů korun.

 

Milníky DK Poklad:

13. července 1958 - byl při velké mírové slavnosti položen základní kámen nového kulturního domu v Porubě na dnešní ul. Matěje Kopeckého. Stavbu na základě projektu Jiřího Petrusiaka a Čeňka Vorla prováděly Pozemní stavby Gottwaldov a měla být ukončena v roce 1960. Interiéry byly dílem Františka Michališe.

29. prosince 1961 - byl slavnostně otevřen kulturní dům v Porubě pod názvem Klub pracujících Poruby (dnes Dům kultury Poklad). Jednalo se o jediné kulturní zařízení v největším ostravském sídlišti Poruba, kde tehdy žilo 50 tisíc obyvatel. Jeho projektanti pamatovali na divadelní sál pro 475 osob, loutkový a přednáškový sál s kapacitou 100 míst, baletní sál, klubovny a další. Od roku 1968 byl v provozu amfiteátr s letním kinem pro 1200 osob. Jeho provozovatelem byl prvotně Dopravní podnik města Ostravy, poté OKD.
V současnosti je majetkem města Ostravy.