Součástí péče o veřejný prostor jsou opravy komunikací i celoplošný úklid

9/4 2024

Letošní zima byla poměrně mírná a jaro přišlo velmi brzy. Výkyvy počasí se však negativně podepsaly na stavu komunikací. Aktuálně probíhají jejich opravy. Stejně jako zvelebování zaneřáděných ploch.

Součástí péče o veřejný prostor jsou opravy komunikací i celoplošný úklid

Výtluků na silnicích je více než v minulých letech. Může za to i zvláštní průběh zimy. Foto: Martin Otipka

Poruba má ve správě výhradně komunikace III. třídy. V podstatě jde o cesty, po kterých nejezdí městská hromadná doprava. Jde o 61 kilometrů. O zbývající cesty se starají jejich správci. Ze 172 kilometrů chodníků, které má městský obvod na starosti, spadá 127 kilometrů pod zimní údržbu. Ostatní se v zimě neudržují.

Nevyzpytatelné počasí vůbec nesvědčilo povrchu silnic. Výrazné teplotní rozdíly, kdy se během pár hodin střídal mráz s teplotami nad deset stupňů Celsia, a navíc často pršelo, zapříčinily vydatné praskání asfaltu. Výtluků je několikanásobně více než v uplynulých letech.

„Výtluky máme zmapovány a postupně je opravujeme. Primárně se na začátku soustředíme na páteřní komunikace s hustým provozem. Práce se vždy snažíme rozvrhnout do několika částí Poruby současně,“ uvedl místostarosta Richard Hanáčik.

Opravy se ale netýkají jen výtluků. „Naplánovány máme i celoplošné opravy vozovek, které se letos týkají ulic Ježkova, Mongolská a Charkovská, kde už stavební práce probíhají,“ řekl místostarosta.

Součástí péče o veřejný prostor je nejen zlepšení stavu silnic a chodníků. Pracovníci oddělení technických služeb Úřadu městského obvodu Poruba prováděli v době vegetačního klidu také ořezy zeleně. Tuto činnost vykonávají výhradně proškolení zaměstnanci. Zpracované dřevo je využíváno jako štěpka a rozváženo ke keřům místo mulčovací kůry.

Velkým nešvarem zůstávají černé skládky. „Nacházíme je zejména v lesících, v okolích garáží nebo u kontejnerových stání,“ upřesnil Hanáčik. Přitom poukázal na to, že pracovní čety technických služeb i v tomto směru odvádějí záslužnou práci. Od prosince do března vypomáhají společnosti OZO Ostrava a do jejich provozovny sváží velkoobjemový odpad, který u kontejnerů najdou.

Celoplošný úklid veřejného prostranství doplní v květnu rajonové čištění.

Velkým pomocníkem v oblasti úklidu je webová aplikace čistáOVA, kde už šestým rokem mohou občané hlásit závady a nedostatky ve veřejném prostoru. V případě, že si obyvatelé všimnou nepořádku v ulicích, spadaných větví nebo rozbitých laviček v parku, mohou svůj podnět posílat prostřednictvím webu cistaova.ostrava.cz, kde mají na výběr osm sekcí: Nepořádek v ulicích, Cesty a chodníky, Lavičky a dětská hřiště, Autovraky, Černé skládky, Zeleň, Vandalismus, Ostatní.