Srdce pro Porubu nyní tluče pro Dana

5/3 2024

Zdá se, že vřelost a štědrost Porubanů je neomezená. Potvrzuje to fakt, že charitativní sbírka Srdce pro Porubu opět hlásí splněno a může se zaměřit pomoc dalším. Konkrétně malému Danovi.

Srdce pro Porubu nyní tluče pro Dana

Porubská srdce teď bijí pro Dana. Foto: Jiří Birke

Potřebné finance se podařilo velmi rychle vybrat pro čtrnáctiletou Aničku i pro šestnáctiletou Agátku. „Mám velkou radost, že i v dnešní době, kdy je často upřednostňován individualistický přístup a soupeření, dokážeme pomáhat druhým lidem. Vážím si každého dobrého skutku, protože těch není nikdy dost,“ pochválila všechny, kteří přispěli, starostka Lucie Baránková Vilamová. Anička tak každým dnem dostane multifunkční vozík, Agátka se pomalu chystá na potřebné rehabilitace.

Sbírka ale dále pokračuje. Dalším Porubanem, který si zaslouží pomoc, je letos sedmiletý Dan. Tomu byla po velmi komplikovaných a dramatických událostech, které doprovázely jeho porod, zjištěna dětská mozková obrna, kvadruparéza. Onemocnění se projevuje například nejistou a topornou chůzí. Postižení výrazně zasáhlo i řečové centrum. Kvůli tomu má velké problémy se slovně vyjadřovat. Komunikuje jen útržkovitě, a proto navštěvuje logopedickou Mateřskou školu Na Robinsonce.

QR srdceV současnosti je situace taková, že malý Poruban potřebuje neustálou péči matky a dopomoc druhé osoby. „Daneček si rád hraje s hračkami, nejčastěji s legem. Dvakrát týdně cvičí v neurorehabilitačním centru Arcada a dochází na hipoterapii. Tyto činnosti mu velmi pomáhají, uvolňují jeho ztuhlost a zdokonalují chůzi i držení těla,“ popisuje chlapcova maminka, která si však ze svého příjmu nemůže dovolit platit další odborné a speciální rehabilitace. Ty by přitom podle fyzioterapeutů z Arcady Danielův zdravotní stav zlepšily.

K tomu, aby je chlapec podstupoval dvakrát týdně, je potřeba vybrat 100 000 korun. Podaří se to ještě před začátkem léta?

Sbírka od roku 2019 pomohla dvanácti Porubanům, jedenácti dětem a jednomu dospělému. Celkově se podařilo vybrat 761 190 korun a částky posloužily například na rehabilitace, elektrický vozík, elektrokolo, terapie atd.

Přispět je možné na transparentní účet číslo 500063622/0800, do pokladničky v informačním centru nebo při akcích, které se v Porubě konají. Nejbližší je závod horských kol Porubajk.