Svoz bioodpadu v zimních měsících

29/11 2019

Od 1. prosince 2019 do 31. března 2020 bude bioodpad svážen pouze jednou měsíčně. Přesné termíny lze najít na webu společnosti OZO Ostrava (https://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostrava/zelen). Od dubna 2020 bude bioodpad opět svážen co dva týdny.

Svoz bioodpadu v zimních měsících

Info: OZO Ostrava

Co patří (nepatří) do bio popelnic?

ANO: Odpad rostlinného původu – kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky ze syrového ovoce a zeleniny, zelené natě, listy pokojových rostlin či skořápky ořechů.

NE: Zbytky tepelně upravovaných či mastných pokrmů, biologicky rozložitelný materiál živočišného původu, tedy odpady, jejichž přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.

 

Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a shrabané listí, lze celoročně odvážet do areálu kompostárny v Hrušově, k jejímž výhodám patří minimální čekací doba na odbavení, jednoduchá manipulace s biodpadem, který stačí na určeném místě jen vysypat z přívěsného vozíku, i možnost zakoupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost, který je zde vyráběn právě z přivezeného bioodpadu.

V zimním období lze kompost v Hrušově – stejně jako zeminový substrát – zakoupit ve velkém množství nepytlovaný. Sběrné dvory nebudou v zimě pytlovaným kompostem ani substrátem zásobovány, návoz bude opět proveden až v druhé polovině března.

O termínech zimních svozů byli uživatelé BIO popelnic v Ostravě informováni prostřednictvím letáků i na webových stránkách společnosti OZO Ostrava www.ozoostrava.cz.  

 

Zdroj: OZO Ostrava