Ulici 17. listopadu čeká uzavírka

23/2 2018

Od 5. března do 3. dubna se v několika etapách chystá rekonstrukce povrchu vozovky na ulici 17. listopadu. A to ve směru od Domova sester po Slovan. Rekonstrukcí projde i křižovatka u Slovanu.

Ulici 17. listopadu čeká uzavírka

Ulice 17. listopadu v době dopravní špičky. Foto: Martin Otipka

Ředitelství silnic a dálnic chystá na březen opravu povrchu vozovky na ulici 17. listopadu a to ve směru od křižovatky u Domova Sester po křižovatku u Slovanu. Práce budou probíhat ve směru na Hlučín a to od 5. března do 3. dubna.

V I. etapě dojde k vyfrézování pravé strany povrchu vozovky v celém úseku až po Slovan a pokládce nového povrchu. To by mělo trvat minimálně tři týdny. Po celou dobu bude silnice pro veškerou dopravu uzavřena. Výjimkou bude vozy MHD a Integrovaného záchranného systému. Do dvorních částí domů (nám. Boženy Němcové, Jana Nerudy a ulice Dvorní) bude umožněn vjezd pouze obyvatelům a to jen ve směru od Slovanu. Po dva dny, kdy se bude pokládat horní obrusná vrstva, bude vjezd do dvorů uzavřen.

Ve II. etapě se bude opravovat samotná křižovatka u Slovanu. Oprava se uskuteční v období velikonočních svátků a za plného provozu. 25. a 25. března se bude frézovat povrch, začátkem dubna se bude pokládat nový. Při pokládání nového povrchu budou vyznačeny objízdné trasy.

Po dobu rekonstrukce se jako s objízdnou trasou pro transit počítá s ulicemi Rudná –Bílovecká – Opavská. Druha objízdná trasa bude pro osobní dopravu – Studentská – Dr. Slabihoudka – K Myslivně a přes křižovatku u Barunky.

Veřejná doprava bude jezdit bez omezení s výjimkou dvou dnů, kdy se bude pokládat obrusná vrstva.