V Porubě se chystá výstavba nové okružní křižovatky, má snížit nehodovost

3/6 2022

Město Ostrava zahajuje výstavbu nové okružní křižovatky v Porubě u Jilemnického náměstí, která má za cíl přispět ke snížení dopravní nehodovosti a zlepšení plynulosti dopravy.

V Porubě se chystá výstavba nové okružní křižovatky, má snížit nehodovost

Koordinační situační výkres. Snímek: MMO

Nepřehledné místo řadu let „trápilo“ některé řidiče. V místě stávající průsečné křižovatky docházelo k četným nehodám i s vážnými důsledky. Výrazné zvýšení bezpečnosti i zlepšení průjezdnosti má přinést čtyřramenná okružní křižovatka, jejíž realizace proběhne do září tohoto roku. Po výstavbě okružní křižovatky budou zachovány stávající výjezdy do Jilemnického náměstí, po ulici Francouzské k ulici Opavské, křižovatce Opavské s Martinovskou a směr k Hlavní třídě. Stavba si vyžádá celkové náklady ve výši přesahující 9,3 milionů bez DPH. Zhotovitelem je firma Strabag a. s., projektovou dokumentaci zpracovala společnost GEONGINEERING, spol. s. r. o.

Termín výstavby křižovatky byl volen tak, aby co nejméně komplikoval provoz v Porubě. „Samotná realizace a dopravní omezení byly koordinovány s městským obvodem Poruba a s dalšími stavbami probíhajícími v okolí, především s plánovanou rekonstrukcí tramvajové tratě. Výstavba je rozdělena na dvě fáze. Přípravnou, s minimálními dopravními omezeními a samotné výstavby. Cílem je naplno spustit provoz do konce prázdnin,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora. Od 13. června již v místě začnou práce na přeložkách inženýrských sítí, které je třeba zajistit. V rámci této 1. přípravné fáze se předpokládá omezení stávajícího výjezdu jen z křižovatky na Jilemnického náměstí a řešením objízdnou trasou po okolních komunikacích ve dnech 23. až 26. června.

Samotná výstavba okružní křižovatka proběhne do deseti týdnů od předání staveniště, což je plánováno na první prázdninový den a termín dokončení pak do 9. září. Celková uzavírka křižovatky je připravena v období prázdniny od 1. července do 31. srpna. Při výstavbě okružní křižovatky bude rozmístěno dočasné dopravní značení, které navede řidiče k náhradním trasám po okolních komunikacích. V prvních zářijových dnech je plánován zkušební provoz křižovatky.

Kromě vybudování samotné okružní křižovatky budou upraveny trasy chodníku a cyklostezky na ulici Jilemnického a rekonstruováno veřejné osvětlení. Současně bude v místě vysazena a udržována vegetace – tráva, keře a stromy.

Zdroj: Magistrát města Ostravy