V Porubě vznikne waldorfský kampus

18/9 2020

Dlouholetá snaha vytvořit v Porubě waldorfský kampus se konečně naplňuje. Od nového roku dojde ke spojení základní a střední školy do jednoho subjektu. Vedlejší mateřská škola nabídne dvě waldorfské třídy.

V Porubě vznikne waldorfský kampus

Ilustrační foto: waldorfostrava.cz

Začátek příštího roku bude pro ostravské waldorfské školství, které patří k nejstarším a nejaktivnějším v Česku, přelomový. Po dlouholeté snaze se podařilo na ulici Ľudovíta Štúra vytvořit waldorfský kampus, který spojí základní a střední školu. Přilehlá mateřská škola navíc nabídne dvě třídy, v nichž se také uplatňují principy waldorfské pedagogiky. Základní i střední škola sice v jedné budově sídlí již od roku 2017, od příštího roku ale budou fungovat jako jedna organizace. Jejím zřizovatelem bude městský obvod Poruba. V současné době přibližně polovina žáků Waldorfu pochází z Poruby, polovina dojíždí z okolí.

„V roce 2014 jsme poskytli prostor pro přechod více než 150 žáků waldorfské školy z centra do Poruby. Využili jsme k tomu volné kapacity v Základní škole Ľudovíta Štúra, která byla zaplněna jen zhruba z padesáti procent. Díky tomu jsme školu mohli zachovat a dále rozvíjet. Už tehdy jsme měli zájem i o příchod střední školy, abychom vytvořili zajímavou alternativu pro Porubany i lidi z širokého okolí. Je to další krok, jak zkvalitnit porubské školství,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Protože střední školy zřizuje kraj, zahájila Poruba jednání se zástupci kraje a města Ostravy. Spojení střední a základní školy v jeden subjekt s názvem Waldorfská střední škola a základní škola, Ostrava-Poruba, nakonec odsouhlasily všechny subjekty včetně porubského a ostravského zastupitelstva.

„Jsem velmi ráda, že jsme ve vzájemné spolupráci společně dotáhli věc Waldorf ke zdárnému konci. Je to velký krok pro ostravské školství. Jde o krásnou ukázku toho, jak může fungovat spolupráce a koordinace napříč radnicemi, úřady i politickým spektrem, když jde o dobrou věc,“ poznamenala náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Vznik nového subjektu, který budou navštěvovat přes tři stovky žáků a studentů, přivítalo i Waldorfské sdružení Ostrava, které o to usilovalo spoustu let. „Jako rodiče žáků a studentů waldorfských škol v Porubě jsme rádi, že po letech stěhování jsme zakotvili v městském obvodu Poruba a oceňujeme, že se rozhodl vzít pod svá křídla také střední školu a umožnil tak vznik Waldorfského kampusu, o který jsme my rodiče společně s učiteli dlouhodobě usilovali. Pro mnohé rodiny mající své ratolesti ve školce, základní škole i na lyceu je velkou úlevou, že je mohou vozit na jedno místo a zároveň mohou dlouhodobě sledovat blahodárný vliv na jejich vývoj propojováním aktivit různých stupňů waldorfského školství,“ řekl předseda Waldorfského sdružení Ostrava Karel Hájek.

Spojení přinese i ekonomické výhody. „Ty spočívají především v tom, že dojde k zefektivnění správy a vzhledem k většímu počtu podpořených osob bude mít škola větší šanci zapojit se do projektů Evropské unie. To by nám mělo pomoci hlavně při plánovaných investičních opravách. Jednodušší bude i zapojení do projektů typu Erasmus a podobně. Navíc, pokud by ke spojení nedošlo, mohl by se v budoucnosti kraj rozhodnout přesunout střední školu do nějaké své budovy. A nám by tady zbyla poloprázdná škola,“ vyjmenovala plusy porubská starostka. Na provoz školy bude po dobu šesti let přispívat Moravskoslezský kraj částkou 1,5 milionu korun ročně, značné prostředky pro školu zajišťuje rovněž Waldorfské sdružení Ostrava.

Pro Porubu je spojení výhodné i s ohledem do budoucna. „Waldorf obohacuje mozaiku porubského základního a středního školství, láká zejména zájemce o komunitní způsob výuky. Rozvoj intelektu tato pedagogika přirozeně propojuje s praktickými dovednostmi a uměleckými schopnostmi. Její přístup má pozitivní vliv na psychiku žáků i na dobré klima školy. Když se nám podaří v Porubě úspěšně pěstovat metody, které doplní ty tradiční, budeme jako obvod atraktivnější nejen pro Porubany, ale i pro naše široké okolí,“ dodal porubský místostarosta Martin Tomášek.