Zápisy do prvních tříd budou letos bez dětí

26/3 2020

Epidemie koronaviru způsobila, že předškoláci si letos neužijí zápisy do prvních tříd. Původní termín zápisů byl zrušen a místo toho se uskuteční bez přítomností dětí 15. až 24. dubna.

Zápisy do prvních tříd budou letos bez dětí

Zápisy do prvních tříd v loňském roce. Foto: Jiří Birke

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné podat několika způsoby:

  1. do datové schránky školy – součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
  3. poštou na adresu základní školy – součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
  4. osobním podáním – aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, je nutné se předem objednat na určitou hodinu. To je možné telefonicky nebo prostřednictvím rezervačního systému, pokud jej škola má zřízen. Rodiče, kteří přijdou bez předchozí domluvy, budou moci přihlášku podat v nejbližším volném čase.

 

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Přihlášky je možné stáhnout z webových stránek jednotlivých škol, kde rodiče najdou i další potřebné informace. Předem vyplněnou přihlášku je možné přinést i v případě osobního podání.