Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zelená Porubě nově: dva miliony pro nápady ve dvou kategoriích

Poslední změna: Středa 10.04.2019 15:41

Na projekt Zelená Porubě, který umožňuje obyvatelům Poruby spolurozhodovat o tom, jak městský obvod využije část svého rozpočtu, byly letos vyčleněny dva miliony korun.

Už čtvrtým rokem budou moci Porubané prostřednictvím projektu Zelená Porubě rozhodovat o tom, do čeho bude radnice investovat část peněz ze svého rozpočtu. Návrh může podat každý obyvatel Poruby, který dovršil 15 let. Veškeré návrhy budou, stejně jako v předchozích ročnících, procházet kontrolou a budou posuzovány odborníky z úřadu. Nápady, které budou z technického pohledu proveditelné a jejichž uskutečnění bude v kompetenci městského obvodu, postoupí do veřejného hlasování.

Pro rok 2019 se pravidla projektu dočkala významné změny: nově se bude hlasovat ve dvou kategoriích. „V jedné kategorii budou návrhy, jejichž celkový předpokládaný rozpočet nepřesáhne sto tisíc korun včetně DPH, přičemž pro realizaci takovýchto návrhů jsme vyčlenili 300 000 korun,“ informovala starostka Lucie Baránková Vilamová. Samostatně pak budou lidé hlasovat o návrzích s celkovým předpokládaným rozpočtem od sta do sedmi set tisíc. Pro ně bude z rozpočtu vyčleněno až 1,7 milionu korun. „Cílem této změny je  odděleně podpořit jak drobnější návrhy, jakými může být například lavička nebo nový herní prvek na dětském hřišti, tak rozsáhlejší úpravy veřejného prostoru,“ upřesnila starostka.

Aby nedocházelo k tomu, že po skončení hlasování postoupí do realizace návrhy, o které Porubané nestojí, bude muset získat každý z návrhů v součtu minimálně 50 kladných hlasů.

Návrhy se budou přijímat od května, ale už nyní se lidé mohou se svými nápady obracet na koordinátora projektu, který jim poradí.

koordinátor projektu:

Pavel Konečný, tel. č. 599 480 916, e-mail zelenaporube@moporuba.cz  

Informace o projektu: www.zelenaporube.cz

Zásady realizace projektu Porubský participativní rozpočet 2019 – „Zelená Porubě"

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »