Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR

Poslední změna: Pátek 22.02.2019 12:24
Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia/Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001625

V rámci jednotlivých aktivit projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia/Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia, který je financován z prostředků EU v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, může MOb Poruba zpracovávat osobní údaje na základě veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Během akcí pořádaných v rámci tohoto projektu mohou být MOb Poruba pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace (sociální sítě a webové stránky MOb Poruba). MOb Poruba nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Videozáznamy a fotografie se stanou majetkem realizátorů akce statutární město Ostrava – městský obvod Poruba a Miasto Racibórz a budou umístěny na internetových stránkách k projektu s cílem propagace.

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba a Miasto Racibórz ručí za ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/osobni-udaje-gdpr.

logo

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »