Neziskové organizace mohou žádat o dotace a granty

Městský obvod Poruba bude také letos poskytovat granty a účelové dotace občanským sdružením, nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem nebo příspěvkovým a jiným organizacím zabývajícím se aktivitami v oblasti  volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu, kultury a vzdělávání a aktivitami pro handicapované děti a mládež.

Neziskové organizace mohou žádat o dotace a granty

Žádosti zasílejte na adresu ÚMOb Poruba, odbor péče o občany, oddělení školství, kultury a volného času, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. Žádosti o účelové dotace budou přijímány celoročně, a to nejpozději měsíc před realizací projektu, žádosti o granty budou přijímány do 31. 1. 2013 dle vyhlášených témat z okruhů:
1. volný čas,
2. prázdniny,
3. sdružení.

Více informací v sekci Účelové dotace a granty nebo na tel. č. 599 480 593.