Poruba pokryje lidem náklady na čipování psů

Městský obvod Poruba velmi významným způsobem přispěje svým obyvatelům na čipování psů. Rada městského obvodu schválila pejskařům poskytnutí daru až do výše 400 korun. S příspěvkem od magistrátu tak lidé mohou na tento úkon získat až 500 korun.

Poruba pokryje lidem náklady na čipování psů

„Městský obvod Poruba chce majitelům psů vyjít vstříc a reálné náklady na čipování za své občany uhradí. Finanční prostředky jsou k dispozici z výběrů poplatků za psy, které inkasuje městský obvod,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza.

Částka, kterou městský obvod majitelům psů vyplatí, by měla kompletně pokrýt jejich náklady za očipování. „Podle poptávky, kterou jsme si udělali mezi veterináři, je částka 500 korun dostačující i na aplikaci kvalitního čipu s antimigrační čepičkou,“ řekl starosta.

Příspěvek formou daru bude poskytnut lidem, jejichž pes je starší tří měsíců, byl označen čipem v roce 2013 a je přihlášen do evidence chovatelů. Lidé pak čestným prohlášením doloží, že mají uhrazeny veškeré poplatky a městskému obvodu či městu nic nedluží. Chovatelé také musí předložit účet od veterináře, který potvrdí, že jejich pes byl čipován. Na ekonomickém odboru porubské radnice pak uzavřou darovací smlouvy a peníze jim budou zaslány buď na účet nebo složenkou.

V Porubě je v současnosti registrováno zhruba čtyři tisíce psů. Na základě Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 9/2012 je musí jejich majitelé nechat čipovat a přihlásit do evidence chovatelů psů označených čipem. Jedinou výjimkou jsou lidé, jejichž pes byl do konce roku 2012 označen tetováním a toto tetování je bez problémů čitelné. Čipování by mělo výrazným způsobem zlepšit evidenci psů na území statutárního města Ostrava.

Městský obvod Poruba také plánuje přispět městské polici na zakoupení speciálních čteček čipů, které jsou schopny i bez kontaktu se psem zjistit, zda majitel svého psa zaregistroval. „Strážník by se tak zvířete nemusel dotýkat, čímž by se předešlo jakýmkoli případným konfliktním situacím. Nový způsob registrace by tak měl být komfortnější pro všechny strany,“ dodal Lumír Palyza.