Stezka a potůček pomáhají handicapovaným dětem

Díky projektu Potůček pro handicapované aneb Všemi smysly vznikl v zahradě Mateřské školy na ulici Čs. exilu potůček se senzomotorickou stezkou. Nově upravený prostor umožňuje dětem zblízka pozorovat přírodu a vnímat ji všemi smysly: mohou ji poslouchat, přivonět k rostlinám, ochutnat plody, pohladit listy a sledovat, jak se vše v průběhu roku mění.

Stezka a potůček pomáhají handicapovaným dětem

„Nové zákoutí nabízí dětem řadu podnětů,“ uvedla ředitelka mateřské školy Dana Schönová. „Mohou se dotknout mechu, rostlin či kamínků na chodníčku, nechat si protékat vodu mezi prsty, pozorovat růst květin i stromů,“ doplnila s tím, že prostor o velikosti 40 čtverečních metrů pomůže pedagogům při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, především s poruchou autistického spektra. „Poruchy mozkových funkcí dítěti neumožňují do plné míry porozumět tomu, co vidí, slyší či prožívá. Děti nedokáží správně zpracovat smyslové podněty, jsou hypo nebo hyper reaktivní na příchozí podněty,“ vysvětlila Dana Schönová.

Senzomotorickou stezku můžou využívat také ostatní děti mateřské školy i příchozí, kteří školní zahradu v odpoledních hodinách navštěvují.

Projekt finančně podpořili Nadační fond EVRAZ a firma Vyncke.