Poruba odhalila pamětní desku generálu Škarvadovi

Jedna z nejlepších škol v Porubě, Porubská 831, nese od tohoto školního roku jméno brigádního generála Zdeňka Škarvady, který zemřel letos v květnu. Na budově školy nyní přibyla i pamětní deska, které osobnost hrdiny druhé světové války připomíná.

Poruba odhalila pamětní desku generálu Škarvadovi

Slavnostního odhalení pamětní desky se 13. listopadu zúčastnili žáci se svými učiteli, představitelé obvodu, města a přátelé i spolubojovníci Zdeňka Škarvady. K žákům a hostům promluvil starosta Poruby Lumír Palyza. „Jsem nadšený, jak škola k odkazu generála Zdeňka Škarvady přistoupila. Ještě v září mnoho dětí jméno tohoto hrdiny ani neznalo. Nyní mezi nimi není jediný, který by nevěděl, kdo Zdeněk Škarvada byl,“ uvedl Lumír Palyza. „Věřím, že škola bude odkaz tohoto výjimečného muže stejně intenzivně připomínat i v dalších letech a že si žáci, až jednou opustí školní lavice, do života odnesou aspoň část z hodnot, které pan generál vyznával,“ dodal.

Desku, kterou vytvořila Bronislava Bakule Malá, odhalila manželka generála Ivana Škarvadová. „Od školy jsem dostala DVD, které obsahuje akce, která škola mému muži letos věnovala. A musím říct, že je to něco nádherného, a věřím, že část tohoto DVD zamíří tam nahoru za Zdeňkem. Měl by obrovskou radost z toho, jaký zájem a nadšení děti projevily,“ uvedla Ivana Škarvadová.

Pamětní deska je vyrobená z imitace bronzu a sochařka Bronislava Bakule Malá se na ní snažila zobrazit nejdůležitější okamžiky života Zdeňka Škarvady. „Pracovala jsem na ní několik měsíců a snad se mi pana generála podařilo vystihnout. Celá deska má připomínat jeho osud, i podklad jsem dělala tak, aby evokoval povrch letadla,“ řekla sochařka.

Osud generála Zdeňka Škarvady si po celý rok připomíná i škola, která nese jeho jméno. Veškeré akce se konají v duchu generálova hesla Keep Floating. Pod tímto mottem uspořádala škola akci k Evropskému dni jazyků, při kterém každá ze tříd představila jednu ze zemí, kterou generál Škarvada během svého života prošel. Část programu představili žáci i při slavnostním odhalení pamětní desky. V současnosti mohou lidé zhlédnout i výstavu dětských výtvarných prací věnovaných Zdeňku Škarvadovi v Galerii na schodech porubské radnice.