Očipovaného psa zaregistrujete na radnici

24/1 2014

Podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy by měla být od začátku tohoto roku všechna zvířata starší tří měsíců očipována a přihlášena do registru chovatelů psů. Do evidence vedené úřadem městského obvodu se však zatím přihlásilo něco přes polovinu majitelů psů v Porubě.

Očipovaného psa zaregistrujete na radnici

Městský obvod Poruba eviduje na svém území více než 4200 psů. „Ke konci roku nechalo do registru městského obvodu zaevidovat čip či tetování pouze 2742 pejskařů,“ informoval vedoucí odboru ekonomického porubské radnice Petr Solanský.

Městský obvod Poruba chce požádat zbývající majitele, aby svá zvířata zaregistrovali co nejdříve. Vyhnou se tak zbytečným problémům při případných kontrolách, které provádí městská policie.

„Rádi bychom měli přehled o tom, kolik psů na území obvodu žije. Snažíme se jejich majitelům vycházet maximálně vstříc a veškeré náklady až do výše pět set korun, které s očipováním mají, jim hradíme. Evidence pomůže například i při ztrátě psa, policie bude moci zvíře podle čipu dohledat,“ uvedl starosta Lumír Palyza.

Do evidence chovatelů psů lze psa přihlásit na oddělení životního prostředí odboru právních vztahů, výstavby a životního prostředí (ul. Vřesinská, budova D, 1. patro, dv. č. 211), kde chovatel předloží potvrzení od veterináře, který aplikaci čipu provedl, a obdrží potvrzení o přihlášení do evidence chovatelů psů. Přihlášení do evidence chovatelů psů lze provést také elektronicky na e-mailových adresách pstraubova@moporuba.cz nebo zstepanikova@moporuba.cz. K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu a datem aplikace čipu (případně očkovací průkaz). Takto zaslané formuláře není nutné podepsat elektronickým podpisem. Formuláře jsou k dispozici na www.moporuba.cz v sekci občan, záložka potřebuji si vyřídit, záložka životní prostředí.

O příspěvek mohou lidé požádat na odboru ekonomickém (ul. Klimkovická, budova A, 1. patro, dv. č. 212). Zde majitel potvrdí bezdlužnost a uzavře darovací smlouvu.