V Areálu Nad Porubkou jsou ještě volné plochy

26/2 2015

Ačkoli Poruba není průmyslovým místem, má i lokalitu určenou k rozvoji podnikání. Zóna lehkého průmyslu Areál Nad Porubkou nabízí firmám ještě několik volných pozemků.

V Areálu Nad Porubkou jsou ještě volné plochy

Na území městského obvodu Poruba existuje příležitost k rozvíjení podnikatelských aktivit na pozemcích v zóně lehkého průmyslu Areál Nad Porubkou. Ten se nachází v prostoru mezi potokem Porubkou a ulicí Nad Porubkou. Celková plocha průmyslové zóny činí téměř čtrnáct hektarů.

„Areál vznikl v prostorách brownfieldu, kde mívala své zázemí společnost Bytostav. V současné době jej využívá celá řada firem, které našemu regionu přinášejí tolik potřebná pracovní místa. Jedná se o společnosti podnikající v lehkém průmyslu, který nezatěžuje životní prostředí. Ekonomická krize minulých let zpomalila příliv investic a stále máme k dispozici ještě několik ploch, které bychom chtěli podnikatelům nabídnout,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Ze čtrnácti hektarů průmyslové zóny zbývá obsadit ještě něco přes jeden hektar a na tuto plochu hledá Poruba investory, kteří mají zájem podnikat v městském obvodu. Bližší informace o Areálu Nad Porubkou zájemci získají u odboru právních vztahů, výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba na Vřesinské ulici.

Historie Areálu Nad Porubkou se píše od roku 2001, kdy vznikly první studie využití této oblasti. O dva roky později začala sanace území a v roce 2006 se do něj stěhovaly první firmy. Do konce roku 2014 byly v Areálu Nad Porubkou dokončeny například stavby společností Kofola, Kodecar, Ridera, Liftcomp a dalších.