Porubu poznáte při nedělní procházce

20/10 2015

Hlavní třída – Věžičky – Oblouk – zámek – porubská radnice – kostel sv. Mikuláše, to je trasa komentované prohlídky naším obvodem, kterou můžete společně s průvodcem absolvovat v neděli 25. října v 10:00 nebo ve 14:00 hodin. Sraz je na horním konci Hlavní třídy (poblíž tramvajové zastávky Hlavní třída).

Porubu poznáte při nedělní procházce

První část prohlídky provede návštěvníky od Hlavní třídy, přes Alšovo náměstí ke kruhovému objezdu, kde stávala v minulosti socha Lenina, odtud pak trasa povede kolem Věžiček k Oblouku. „Po 2. světové válce zaznamenaly ostravské závody velký rozmach hutního průmyslu, na jehož základě vznikl plán výstavby tzv. nové Ostravy – dnešní Poruby. V roce 1956 byly dokončeny práce na I. obvodě a počet obyvatel obce se navýšil z necelých 2000 před válkou na 20 000,“ načíná historii novější části Poruby průvodce Jiří Šimon.

Většina lidí má tento městský obvod spojený se socialistickou architekturou, průvodce to však vidí jinak: „Oproti jiným městům stavěným ve stejném stylu, je Poruba výjimečná. Na budovách můžete spatřit znaky klasicismu, renesance, a to činí Porubu v mnoha ohledech jemnější,  nežli je tomu v jiných městech,“ dodává průvodce.

První písemná historicky doložená zmínka o Porubě pochází z roku 1434, nejspíše je však ještě starší, jak informuje Jiří Šimon: „Pravděpodobný vznik Poruby je spojován se 13. stoletím, kdy probíhala rozsáhlá kolonizace pohraničí a zakládaly se nové vesnice.“ Při procházce její účastníci například uvidí původní střed obce s kinem, obecním domem nebo jedinou továrnou v Porubě. Zmíní se také dochovaný vodní mlýn nebo staniční budova místní dráhy. Průvodci neopomenou ani dvě nejstarší památky na území tohoto zajímavého městského obvodu. „Nejvzácnější je kostel sv. Mikuláše z 15. století a zámek z 16. století," uvádí průvodce.

Chcete-li se tedy dovědět více o historii, zajímavostech i velkolepých projektech, které již nebyly dotaženy do konce, přijďte na prohlídky, které začínají v 10:00 a 14:00 hodin na horním konci Hlavní třídy, poblíž zastávky Hlavní třída.

Komentovanou prohlídku Porubou organizuje Ostravský informační servis, cena je 80 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory. Vstupné se platí na místě.