Porubské školy se otevřou veřejnosti

4/11 2015

Blíží se zápisy do prvních tříd základních škol a termín příjmu přihlášek ke studiu na střední školy. Školská zařízení se představují budoucím žákům i jejich rodičům, aby si mohli vybrat školu, která bude pro ně nejvhodnější.

Porubské školy se otevřou veřejnosti

Ilustrační foto: Jiří Birke

Střední škola teleinformatiky na Opavské ulici se veřejnosti otevře v pátek 6. listopadu od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu 7. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin. Základní škola na Bulharské ulici nabízí možnost prohlídky 7. listopadu od 10:00 do 14:00 hodin. Den otevřených dveří je tady spojený s oslavou 50. výročí založení školy a návštěvníky čeká prohlídka školy, ukázky výuky, výstava prací žáků, vystoupení školního pěveckého sboru nebo seznámení s historií nejstaršího školního časopisu v Ostravě BUMERANG. Gymnázium Olgy Havlové na ulici M. Majerové přivítá zájemce 24. listopadu od 14:00 do 18:00 hodin a příchozí si mohou vyzkoušet zajímavé pokusy ve školních laboratořích nebo práci v multimediálních či jazykových učebnách. Gymnázium Hello na ulici Čs. exilu umožní prohlídku 24. listopadu od 15:00 do 18:00 hodin a Wichterlovo gymnázium na ulici Čs. exilu 25. listopadu od 14:00 do 18:00 hodin, kdy budou hosty provázet současní gymnazisté.

Veřejnosti se otevřou i waldorfské třídy Základní školy a waldorfské základní školy na ulici Ľ. Štúra. V pátek 27. listopadu mají lidé možnost nahlédnout do výuky, a to od 7:45 hodin. Návštěvníci jsou zváni i na sobotu 28. listopadu, kdy je od 10:00 do 15:00 hodin připraven jarmark a tvůrčí dílny.