Zemřel bývalý porubský starosta Libor Folwarczny

16/2 2022

Ve věku nedožitých 53 let nás dne 10. 2. 2022 opustil někdejší starosta Poruby Libor Folwarczny.

Zemřel bývalý porubský starosta Libor Folwarczny

Libor Folwarczny po zvolení starostou Poruby. Foto: archiv ÚMOb Poruba

Libor Folwarczny byl starostou Poruby na přelomu let 2018 a 2019, až do své smrti působil jako zastupitel městského obvodu Poruba. V minulosti byl i městským radním, členem Zastupitelstva města Ostravy a současně působil i jako předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Vystudoval gymnázium v Českém Těšíně, poté pokračoval ve studiích na Vysoké škole báňské, kde na Hornicko-geologické fakultě získal inženýrský titul. Dlouhá léta pracoval na různých pozicích u hasičských sborů v Ostravě a Karviné. Svůj obor velmi dobře znal, prošel řadovými funkcemi až do velitelských a řídicích postů. Celý život se nadále profesně vzdělával – na VŠB-TUO dosáhl titulu Ph.D a na British Institute of Management mu byl udělen titul MBA. Psal také odborné knihy s bezpečnostní tematikou. Celý život se věnoval zejména otázkám bezpečnostního a integrovaného záchranného systému, jakož i dopravy. V dané oblasti byl značně ceněným odborníkem.

Hlasy ostravských voličů ho po volbách 2018 vynesly do porubského zastupitelstva. V tomtéž roce se stal i starostou Poruby, ovšem v roce 2019 ze zdravotních důvodů na tento post rezignoval.

Poslední rozloučení s Liborem Folwarcznym se koná dne 21. 2. 2022 v Krematoriu ve Slezské Ostravě, a to od 13 hodin.

Rodině a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.