Procházka s arboristou

10/6 2022

Poruba každoročně pořádá komentovanou Procházku s arboristou, kdy se zájemci dozvědí spoustu informací o městské zeleni. Nejbližší vycházka se uskuteční ve středu 15. června na náměstí Družby, sraz je v 16.30 hodin u multifunkčního objektu.

Procházka s arboristou

Zeleň je jedna z nejdůležitějších otázek, které zajímají obyvatele Poruby. Lidé velmi citlivě vnímají, když se kácejí či ořezávají stromy a městský obvod Poruba se už několik let snaží obyvatele o těchto věcech informovat. Jednou z pravidelných akcí je procházka s arboristou Jiřím Poulíkem. Ta letošní se uskuteční 15. června od 16.30 hodin na náměstí Družby, kde lze vidět příklad postupné obnovy zeleně: setkává se tu úplně nová výsadba s tou, která byla zasazena před několika lety, i se zelení původní. 

V Porubě roste na pozemcích svěřených městskému obvodu přibližně 24 tisíc stromů. Poruba má jejich stav zmapovaný a může péči zacílit tak, aby byla maximálně efektivní. Stromy monitoruje společnost Safe Trees a základní popis zdravotního stavu stromů je přístupný i veřejnosti na webu www.stromypodkontrolou.cz.

logo MSK


Projekt Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě II. byl podpořen z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.