Rada

Rada je výkonným orgánem městského obvodu v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu.

Členové

Rada městského obvodu Poruba má 9 členů. Jsou jimi starostka, místostarostové a další členové volení z řad členů zastupitelstva.

Jednací řád

Jednací řád Rady městského obvodu Poruba upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí rady, pravidla jejího jednání a usnášení.

Komise

Komise Rady městského obvodu Poruba jsou iniciativními a poradními orgány rady a ze své činnosti jsou radě městského obvodu odpovědny.