Členové

Rada městského obvodu Poruba má 11 členů. Jsou jimi starostka, místostarostové a další členové volení z řad členů zastupitelstva.

 

Konkrétní úkoly v samostatné působnosti svěřené starostce, místostarostům

a dalším členům Rady městského obvodu Poruba

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka

telefon: 599 480 200Lucie Baránková Vilamová

e-mail: lbarankova@moporuba.cz

 

- zahraniční styky

- vnější a vnitřní kontrolní činnost

- integrovaný záchranný systém

- veřejný pořádek a požární ochrana

- právní činnost

- finance a rozpočet

- publicita činnosti obvodu

- sport a volnočasové aktivity

 

Miroslav OtiskBc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, místostarosta

telefon: 599 480 240

e-mail: motisk@moporuba.cz

 

- komunální služby

- doprava a silniční hospodářství

 

 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarostaMartin Tomášek

telefon: 599 480 270

e-mail: mtomasek@moporuba.cz

 

- školství, mládež a vzdělávání

- prevence kriminality  

 

Jan Dekický, místostarostaJan Dekický

telefon: 599 480 250

e-mail: jdekicky@moporuba.cz

 

- bytové hospodářství a nebytové prostory

- právní vztahy k pozemkům

- životní prostředí

 

Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostkaPetra Brodová

telefon: 599 480 260

e-mail: pbrodova@moporuba.cz

 

- rozvoj obvodu

- veřejné zakázky

Ing. Jiří Rajnoch, člen radyJiří Rajnoch

e-mail: jrajnoch@moporuba.cz

 

- rozvoj informačních technologií

- e-government

  

Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS., člen radyVojtěch Curylo

e-mail: vcurylo@moporuba.cz

 

- sociální věci

 

Petr Jedlička, člen radyPetr Jedlička

e-mail: pjedlicka@moporuba.cz  

Eliška Konieczná, členka radyEliška Konieczná

e-mail: ekonieczna@moporuba.cz  

 

Zdeněk Rodek, člen radyZdeněk Rodek

e-mail: zrodek@moporuba.cz

 

Ing. Jiří Svoboda, člen radyJiří Svoboda

e-mail: jsvoboda@moporuba.cz