Víceúčelová sportovní hřiště

Víceúčelová sportovní hřiště byla vybudována v areálech základních škol na ulicích A. Hrdličky, Komenského, Porubská, Ukrajinská, Bulharská a J. Valčíka. Jejich provozní dobu si stanovují jednotlivé školy, pro veřejnost jsou tyto areály přístupné za příznivých klimatických podmínek, zpravidla od dubna do října.

Víceúčelové sportovní hřiště na Porubské ulici

hřiště PorubskáNa místě zastaralého sportoviště u dvou základních škol na Porubské ulici vyrostl v roce 2011 multifunkční sportovní areál za téměř sedmnáct a půl milionu korun. Městskému obvodu se na jeho výstavbu podařilo získat grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. Realizaci projektu dofinancovalo statutární město Ostravy.
Nové sportoviště nabízí školám i široké veřejnosti volnočasové zázemí špičkové kvality, které ocení nejen amatérští sportovci, ale i profesionálové. Multifunkční komplex se skládá z hřišť na fotbal, volejbal, streetball a házenou, disponuje také sektory pro skok do dálky, do výšky a sektorem pro vrh koulí. Sportovci mohou využívat také čtyřdráhový běžecký ovál s cílovou rovinkou. V odpoledních hodinách a o víkendech, kdy je areál přístupný veřejnosti, dohlíží na bezpečnost provozu správce.

Víceúčelové sportovní hřiště na Ukrajinské ulici

Tento sportovní komplex dokončil městský obvod v roce 2009. Na místě zastaralého sportoviště u Základní školy na Ukrajinské ulici v Porubě vznikl multifunkční sportovní areál za téměř třináct a půl milionu korun. Ministerstvo financí poskytlo v rámci Finančního mechanismu Norska městskému obvodu na vybudování hřiště grant ve výši téměř 9 milionů korun. Realizaci projektu dofinancovalo statutární město Ostrava.
Multifunkční komplex zahrnuje hřiště na volejbal, basketbal, házenou a malý fotbal. Součástí sportoviště je také běžecký ovál. V odpoledních hodinách a o víkendech, kdy je areál přístupný veřejnosti, na bezpečnost provozu dohlíží správce. Vybudování multifunkčního areálu v této lokalitě je o to přínosnější, že jej mohou využívat i handicapované děti. Základní škola Ukrajinská se totiž zabývá integrací dětí s poruchou autistického spektra do běžné výuky.

Víceúčelová sportovní hřiště na ulicích A. Hrdličky a Komenského

Výstavbu hřišť dokončil městský obvod v letech 2007 a 2008. Na místě původních nevyhovujících hřišť v areálech základních škol K. Pokorného a A. Hrdličky vyrostla moderní sportoviště. V rámci projektu Nadace ČEZ Oranžová hřiště se městskému obvodu Poruba podařilo získat pro každé hřiště příspěvek ve výši jednoho milionu korun. Realizace si vyžádala více než devět milionů korun. Finanční dokrytí do výše konečné částky bylo poskytnuto z investičních prostředků statutárního města Ostravy.
Již od roku 2005 je otevřeno víceúčelové sportovní hřiště v areálu základní školy Komenského, které bylo rovněž vybudováno za podpory Nadace ČEZ a statutárního města Ostravy.
Hřiště u základních škol A. Hrdličky  a Komenského využívají nejen žáci, v odpoledních hodinách a o víkendech jsou přístupná také veřejnosti. Sportovní hřiště o rozměrech 22x44 m s umělohmotným povrchem jsou určena pro tenis, basketbal, volejbal, házenou a malý fotbal. Kolem hřišť jsou instalovány lavičky, osvětlení a vybudovány přístupové komunikace.

Multifunkční hřiště na ulici Josefa Valčíka

U základní školy na ulici Josefa Valčíka byla v roce 2021 dokončena výstavba multifunkčního sportoviště. Hřiště má umělý povrch s odpruženým tartanem. Lze ho využít pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, florbal, streetball a tenis. Dopoledne slouží areál škole, v odpoledních hodinách je přístupný také veřejnosti.

Multifunkční areál na Bulharské ulici 

hřiště BulharskáV dubnu 2022 byl otevřen multifunkční areál u základní školy na Bulharské ulici. Tvoří ho hřiště s umělým povrchem a lajnováním na futsal, tenis, florbal, volejbal a dvěma koši pro streetball. Součástí je také 150metrový běžecký ovál se dvěma drahami a doskočiště pro skok daleký. Výstavba vyšla na 9,7 milionů korun, část nákladů pokryla dotace Národní sportovní agentury. 

 

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách. Více informací o provozní době naleznete na https://bezpecnejsi.ostrava.cz/hriste/.