Středisko volného času Korunka

Středisko volného času Korunka je příspěvkovou organizací města Ostravy. Zabývá se vzděláváním, zájmovou a osvětovou činností. Děti, mládež i dospělí mohou navštěvovat kroužky a kluby různorodého zaměření. V Porubě působí Středisko přírodovědců a Středisko turistiky.

dětiStředisko přírodovědců se zaměřuje na výukové ekologické programy, poskytuje odborné poradenství o chovu zvířat, pořádá exkurze pro základní školy v rámci výuky přírodopisu. Slouží také jako záchytná stanice pro odložená zvířata. Pečují zde o papoušky, ještěry, hady, králíky aj. Zájemcům nabízí např. kroužky chovatelské, mineralogické,  výtvarné, výpočetní techniky, teraristické, stolní tenis, aerobic, chemie, biologie atd.

Ve Středisku turistiky se nezabývají pouze turismem, najdeme zde také zázemí pro sportovní kluby, jako jsou lyžařská škola a školka, plavání, tanec nebo biatlon. Volný čas je možné využít i v kroužku modelářském, keramickém, vaření, při lekcích dramatické výchovy aj.

 

Kontakty
Středisko přírodovědců, Čkalovova 1881/10; tel. č. 599 527 321; e-mail: smpr@svc-korunka.cz
Středisko turistiky, B. Martinů 1117/17; tel. č. 599 527 322; e-mail: stu@svc-korunka.cz  

 

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 699/49
709 12  Ostrava-Mariánské Hory
http://www.svc-korunka.cz/
Telefon: 599 524 870–1
E-mail: info@svc-korunka.cz