Kam se obrátit v případě hrozící ztráty bydlení

11/2 2021

Mnoho domácností v České republice má malé nebo žádné finanční rezervy. Výpadek příjmů během epidemie covid-19 může ohrozit schopnost platit výdaje spojené s bydlením u mnoha lidí – pokud došlo ke zhoršení i u Vás, uvádíme některé rizikové situace a možnosti jejich řešení.

Kam se obrátit v případě hrozící ztráty bydlení

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT:

1. NEMÁM DOST PENĚZ NA ZAPLACENÍ NÁJMU

Pokud nemáte dost peněz, můžete požádat Úřad práce ČR o sociální dávky (např. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), které jsou určeny k uhrazení nákladů na bydlení. Je ale vždy nutné splnit veškeré podmínky platné pro získání jednotlivých sociálních dávek. Mimořádnou okamžitou pomoc můžete za určitých podmínek využít i na zaplacení kauce.

https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-tematika

2. NEVYJDU S PENĚZI, MÁM DLUHY

Pokud nevycházíte s penězi, můžete požádat Úřad práce ČR o sociální dávky (viz první bod). Máte-li dluhy, zkuste si s věřiteli sjednat splátkový kalendář. Využijte nabídku profesionálních sociálních služeb nebo odborných poraden, které vám poradí, jak se s dluhy vypořádat a jaké máte možnosti. Mohou Vám také pomoct při jednání s věřiteli. Vyhledat kontakty na tyto organizace Vám pomohou na sociálním odboru Úřadu městského obvodu Poruba (zde) nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (zde).

3. HROZÍ MI VYSTĚHOVÁNÍ

I v těchto případech se obraťte v první řadě na sociální odbor úřadu Vašeho městského obvodu nebo na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, dále pak na neziskové organizace a občanské poradny.

Informace a kontakty na vhodné sociální služby Vám poskytne sociální pracovník.

Při hrozbě ztráty obecního bytu se obraťte na odbor bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba (zde).

4. ZTRÁTA BYDLENÍ – NA KOHO SE OBRÁTIT

Nejvhodnějším řešením v případě ztráty bydlení je sociální bydlení. Programy sociálního bydlení realizují odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy a neziskové organizace (Armáda spásy, Centrom, Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita Ostrava a další). Rychlou formou dočasného ubytování při ztrátě bydlení jsou azylové domy.

Potřebné kontakty mají sociální pracovníci úřadů městských obvodů, magistrátu či neziskových organizací.

https://socialnisluzby.ostrava.cz/


Kontakty

Magistrát města Ostravy, SOCIOPOINT, Prokešovo nám. 8, Ostrava

E-mail: sociopoint@ostrava.cz

Tel.: 599 443 821

Úřad městského obvodu Poruba, odbor sociální, Gen. Sochora 6013/2, Ostrava-Poruba

E-mail: jglogarova@moporuba.cz

Tel.: 599 481 500, 599 481 550