Odbor bytového hospodářství a údržby budov

Řeší:

 • Vykonává agendu související s pronájmem bytů  ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Poruba.
 • Vykonává agendu související s pronájmem nebytových prostor ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Poruba.
 • Vede evidenci žádostí o pronájem bytů v bytových domech a v domech s pečovatelskou službou.
 • Zajišťuje pronájem parkovacích stání v tabletovém parkovišti včetně jeho údržby a provozu.
 • Zabývá se privatizací bytového fondu ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb Poruba.
 • Zajišťuje údržbu a provoz bytového fondu, domů s pečovatelskou službou a ubytovny pro neplatiče a ostatních prostor, vše ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb Poruba.
 • Zajišťuje agendu související s plněními spojenými s nájmem bytů a ostatních prostor ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Poruba.
 • Zajišťuje předpis plateb souvisejících s pronájmem bytů a ostatních prostor ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Poruba, včetně vyúčtování.
 • Vykonává agendu související s privatizací bytového fondu ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb Poruba.
 • Zabývá se právním vymáháním pohledávek souvisejících s pronájmem bytů a ostatních prostor ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Poruba včetně dalších nezbytných úkonů (upomínky, žaloby, exekuce, dědické řízení, náhrady škody atd.).
 • Zabezpečuje účast na exekucích vykonávaných na území městského obvodu Poruba včetně asistencí u prováděných soupisů majetku.
 • Zajišťuje a vede agendu týkající se společenství vlastníků jednotek (SVJ) s podílem SMO, svěřených MOb Poruba.

 

Kontakty

Bc. Petra Lehká
vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov
Pavla Radová
sekretariát odboru bytového hospodářství a údržby budov