Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Česko-polský projekt se chýlí ke konci

Poslední změna: Čtvrtek 31.10.2013 17:12

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba a  polské město Racibórz spolupracují na základě společné deklarace a schválené žádosti o dotaci na projektech PARKING CZ-PL, PARKING PL-CZ, které jsou spolufinancovány z   Fondu mikroprojektů  Euroregionu Silesia Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013  s maximální výší dotace 29 999,90 EUR, tj. 85 % celkových způsobilých výdajů. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 35 294,00 EUR. Finanční spoluúčast z rozpočtu obce činí 5 294,10 EUR.

Výstupem projektu jsou studie řešení parkování (zvlášť pro městský obvod Poruba a město Racibórz). Obě města jsou centry příhraničního CZ-PL regionu. Mnoho lidí zde nejenom bydlí, ale také dojíždí do zaměstnání. Nejpohodlnější dopravní prostředek pro mnohé z nich je osobní automobil, avšak města  byla v době minulé urbanisticky koncipována pro podstatně nižší počet přijíždějících a hlavně parkujících aut. S růstem životní úrovně nepřipadá na jednu rodinu pouze jeden automobil, nýbrž často dva i více. Problémy s parkováním jsou tudíž aktuálními tématy v obou městech.

Studie řešení parkování v obou městech při respektování specifik každé národní strany jsou vzájemně kompatibilní a výstupy z těchto studií parkování budou podkladem pro přípravu budoucího projektového záměru na samotnou realizaci komplexního řešení systému parkování na obou stranách.

Prvním oficiálním výstupem projektu  byl společně uskutečněný 1. česko-polský workshop, který se konal dne 26. 2. 2013 v Ostravě-Porubě a probíhal  formou multimediální prezentace shrnující výsledky inventarizace a  analýzy současného stavu v obou městech.

Dne 21. 5. 2013 se uskutečnil v polské Racibórzi 2. česko-polský workshop, kde byly definovány přístupy k řešení.

Třetí společný česko-polský workshop, který se konal dne 30. 7. 2013 v Ostravě-Porubě, shrnoval návrhy variantních řešení parkování v obou městech.

Poslední čtvrtý česko-polský workshop, který shrnoval názory veřejnosti na variantní řešení,  se uskutečnil v Racibórzi dne 26. 9. 2013.

Dne 17. 10. 2013  se konala v polské Racibórzi společná česko-polská závěrečná konference, na které byla odborná veřejnost seznámena s výstupy týkajícími se řešení parkování ve městech Racibórz a Ostrava-Poruba.

Dne 31. 10. 2013 se uskuteční společná závěrečná konference k projektu v Ostravě-Porubě.

 

logo

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »