Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poruba navázala přeshraniční spolupráci s městem Racibórz

Poslední změna: Pátek 15.05.2015 16:30 by Kremerová Hana

Představitelé obou obcí poprvé jednali o společných aktivitách 24. ledna na porubské radnici. Cílem setkání bylo hledat možnosti spolupráce prostřednictvím projektů a možnosti čerpání finančních zdrojů z vyšších rozpočtů. Poruba i Racibórz jsou srovnatelné z hlediska počtu obyvatel a shodně také představují významný tranzitní uzel pro osobní dopravu. Společný postup při řešení aktuálních problémů zejména ve statické dopravě by měl vyústit v podepsání memoranda o vzájemné spolupráci postavené na reálných základech. Výsledkem by pak měl být konkrétní projekt na zlepšení situace v oblasti parkování.

Za polské partnery se mítinku zúčastnil primátor Mirosław Lenk a jeho náměstek Wojciech Krzyżek, Porubu zastupoval starosta Lumír Palyza a místostarosta Petr Mihálik. V terénu si společně prohlédli úspěšně realizované projekty v oblasti statické dopravy a navštívili areál Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Diskutovali především o aktuálních problémech a možnostech společného řešení. „Racibórz je nejstarším městem Slezského vojvodství s bohatým kulturně-historickým dědictvím. Skoro tisíciletá historie zanechala ve městě stopy v podobě architektonických i uměleckých památek ze všech epoch. Část z nich, dodnes zachovaná, vytváří zvláštní malebnost města. Abychom zachovali historické centrum města, nechceme zde budovat parkovací plochy, preferujeme odlehčení statické dopravy na okraji Racibórze,“ uvedl náměstek primátora Wojciech Krzyżek. Jak podotkl, nedostatek parkovacích míst je příčinou komplikací. Auta často bývají zaparkovaná na chodnících, v zeleni a v zákazech stání. Starosta Lumír Palyza uvedl, že Poruba se potýká s podobnými problémy. „Část našeho obvodu je památkovou zónou, proto je obtížné vytvořit a realizovat projekty, které by zachovaly architektonický ráz Poruby a nezatížily životní prostředí,“ řekl Palyza. Obě strany se domluvily, že nejvhodnějším způsobem zvyšování počtu parkovacích míst je výstavba velkokapacitních parkovacích domů. Dohodly se, že zváží možnost společné přípravy kvalitních projektů, které by umožnily čerpat dotace z externích zdrojů. Rozpočty obou obcí totiž plně financovat výstavbu nadzemních či podzemních garáží nedovolují. „V první fázi bychom zpracovali studie statické dopravy, které by analyzovaly současný stav, poukázaly na konkrétní nedostatky a nastínily varianty řešení včetně identifikace finančních zdrojů. Následně bychom začali pracovat na konkrétních projektech,“ uvedl primátor Mirosław Lenk. Zmínil, že Racibórz má s přeshraniční spoluprací dlouholeté zkušenosti, v České republice je jeho partnerem statutární město Opava. Polští hosté pozvali představitele městského obvodu na další setkání do města Racibórz. Uskuteční se v druhé polovině února. Z druhé schůzky by měl vzejít návrh memoranda o vzájemné spolupráci, které by zaštítilo snahy obou stran o společném řešení aktuálních problémů ve statické dopravě.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »