Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poruba spolupracuje s polskou Ratiboří

Poslední změna: Pátek 22.02.2019 13:57

Městský obvod Poruba a polské město Ratiboř zahájily společný projekt, během kterého se můžete těšit na šest jarmarků, které se uskuteční v letech 2019 a 2020. Akce se budou konat před Velikonocemi, Vánocemi, při porubské Pouti babího léta a v průběhu svátku města Ratiboř.

Poruba spolupracuje s polskou Ratiboří

Ilustrační foto: Jiří Birke

Cílem projektu je rozvíjení a posilování spolupráce mezi partnery, a to mezi městským obvodem Poruba a městem Ratiboř. Spolupráce je zaměřena na pořádání kulturně-společenských setkání, která přiblíží způsob života u sousedů, podpoří vzájemnou komunikaci mezi oběma regiony a přispěje k překlenutí bariér ve společenských a kulturních odlišnostech obou národů.

Projekt nese název Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001625) a města jej připravila v roce 2017 a v roce 2018 uspěla s projektovou žádostí o dotaci – projekt byl vybrán ke spolufinancování z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit s maximální výší dotace 312 708,88 EUR. Jedná se o společný projekt s vedoucím partnerem, kdy vedoucím partnerem je dle dohody statutární město Ostrava – městský obvod Poruba.

Organizátoři se na vás již těší a věří, že spolupráce obou měst oživí tradiční akce. Informovat o nich budou pravidelně na webových stránkách i na facebookovém profilu Poruby.

logo

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »