Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zástupci Poruby navštívili partnery v polské Racibórzi

Poslední změna: Pátek 08.03.2013 10:50
Přeshraniční spolupráce s městem Racibórz, kterou městský obvod Poruba navázal v lednu letošního roku, pokračuje. Zástupci porubské radnice navštívili na konci února 2012 polské partnery. Cílem druhého setkání bylo defi novat společný cíl při přípravě projektové žádosti o dotaci na zpracování studie statické dopravy.

O dotaci hodlají obě strany zažádat v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013 (Euroregion Silesia). „V Racibórzi jsme se seznámili s konkrétními projekty v oblasti parkovacích systémů v historickém centru města. V terénu jsme si prohlédli dopravní infrastrukturu, například řešení příjezdu k historickým památkám a zajištění parkování v jejich blízkosti,“ uvedl starosta městského obvodu Lumír Palyza. U kulatého stolu pak zástupci Poruby diskutovali s vedením polského města o možnostech spolupráce prostřednictvím projektů a možnosti čerpání fi nančních zdrojů z vyšších rozpočtů. Jak se obě strany shodly, rozpočty obou obcí totiž plně fi nancovat výstavbu parkovacích systémů formou nadzemních či podzemních garáží nedovolují. „Konkrétnímu projektu bude předcházet zpracování studií statické dopravy, které by analyzovaly současný stav, poukázaly na konkrétní nedostatky a nastínily varianty řešení včetně identifi kace fi nančních zdrojů. Výsledkem společného úsilí by měl být konkrétní projekt na zlepšení situace v oblasti parkování v obou obcích,“ informoval Palyza.

Jak podotkl, nedostatek parkovacích míst je příčinou dopravních komplikací jak v Porubě, tak v Racibórzi. Auta zaparkovaná na chodnících, v zeleni a v zákazech stání jsou zde denní realitou. Obě obce se navíc musejí vypořádat při projektování parkovacích systémů s historickými a památkovými zónami, jejichž ráz není možné měnit.

Racibórz je nejstarším městem Slezského vojvodství s bohatým kulturním dědictvím. Skoro tisíciletá historie zanechala ve městě stopy v podobě architektonických i uměleckých památek ze všech epoch. Městský obvod Poruba zase z významné části tvoří soubor obytných bloků v architektonickém stylu sorely, které jsou památkovou zónou. Poruba i Racibórz jsou srovnatelné z hlediska počtu obyvatel a shodně také představují významný tranzitní uzel pro osobní dopravu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »