Rozpočet Poruby na rok 2021 je výrazně proinvestiční

29/12 2020

Poruba bude v roce 2021 hospodařit s mnohem nižším rozpočtem než v minulosti. Ten přesto zůstává výrazně proinvestiční. Na investice vydá obvod pětadvacet procent z celkového objemu peněz, které má k dispozici.

Rozpočet Poruby na rok 2021 je výrazně proinvestiční

Rozpočet obvodu na rok 2021

Pandemie koronaviru udělala do rozpočtů měst a obcí pořádnou díru. Tu ještě prohloubil daňový balíček. V následujících letech budou obecní rozpočty výrazně chudší – a ten porubský není výjimka.

„Koronavirus zasáhl i do ekonomiky a rozpočtů veřejné správy. Týká se to samozřejmě taky Poruby, tento rok jsme dostali od města o 40 milionů korun méně než loni,“ uvedl vedoucí odboru finančního a ekonomického Petr Solanský.

Vytvořit za takových podmínek rozpočet nebylo vůbec jednoduché. „Ukázalo se, jak je to složitá disciplína. Když už jsme si mysleli, že jsme ve finále, přišel daňový balíček. Dodnes nevíme, co přesně přinese a jaký bude mít dopad na rozpočty v následujících letech,“ poznamenala starostka Lucie Baránková Vilamová.

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili, že Poruba bude hospodařit s částkou 549,377 milionu korun. Přestože je to výrazně méně než v minulosti, investice se zásadně omezovat nebudou. „To byl náš hlavní cíl. Razantně jsme škrtali v běžných výdajích. Je pro nás důležité, aby peníze směřovaly především do investic a údržby majetku. Jsem ráda, že se nám to podařilo a tento rozpočet je výrazně proinvestiční. Vždyť tím směrem jde více než 136 milionů korun, což je téměř celá čtvrtina všech peněz, které máme k dispozici,“ řekla starostka.

Akce číslo jedna: rekonstrukce Oblouku

A když už jsme u investic, které budou ty nejdůležitější? „Tentokrát je to zcela jednoznačné. Když jsme v roce 2019 kupovali od společnosti Residomo jejich podíl v Oblouku, slíbili jsme, že z něj opět uděláme perlu Poruby. A slib plníme. Máme vše připraveno, abychom letos začali s opravami. V rozpočtu na to máme vyčleněno pětasedmdesát milionů korun. Hotovo bude na jaře příštího roku a Oblouk bude vypadat tak, jako když byl dostavěn,“ uvedla Lucie Baránková Vilamová.

Pokračovat budou i stavby z loňského roku, konkrétně jejich naplánované druhé etapy. Na Dělnické ulici se Dům s pečovatelskou službou Harmonie dočká i nádherného zázemí, kde bude k dispozici atrium, kavárna, garáže a služebna městské policie. Zahájí se rovněž druhá část revitalizace  ulice Gustava Klimenta, kde se místní dočkají nejenom příjemnějšího prostředí, ale i nových parkovacích míst.

Jako každoročně míří peníze i do porubských škol a školek. Ty na svůj provoz dostanou přes padesát milionů korun. Navíc dokončeno bude i hřiště u ZŠ J. Valčíka a nové sportoviště za více než osm milionů korun vyroste u základní školy Bulharská. „Chceme, aby kvalitní sportoviště měly všechny školy. Sloužit bude dětem a odpoledne i veřejnosti, jak je to u podobných hřišť samozřejmostí,“ řekla starostka.

Bude-li úvěr, bude i náměstí Družby

Zatím s otazníkem je další velká investiční akce, kterou je první etapa revitalizace náměstí Družby. Na úpravu parku žádala Poruba o příspěvek město a zatím je její financování předběžně přislíbeno z úvěru města.

„Pokud nám Ostrava v příštím roce pomůže tuto akci zafinancovat z padesáti procent, začneme tento rok i s revitalizací náměstí Družby,“ dodala starostka.

Poruba také velmi aktivně využívá nejrůznější dotační tituly a pro příští rok si požádala o částku překračující deset milionů korun. Tyto finance by nám výrazně mohly pomoci vylepšit rozpočet příštího roku. 

 

Největší investiční akce roku 2021
Rekonstrukce bytového domu Oblouk 75 mil. Kč
Revitalizace ul. G. Klimenta, 2. etapa 14,5 mil. Kč
DPS Harmonie, 2. etapa  13,4 mil. Kč
Víceúčelové hřiště ZŠ Bulharská 8,25 mil. Kč
Parkoviště ul. Školní 3,3 mil. Kč
Víceúčelové hřiště ZŠ J. Valčíka, dokončení stavby 1,7 mil. Kč

 

O rozpočtu obvodu se píše také v lednovém zpravodaji PRIO.