Tříkrálová koleda bude jen virtuální

30/12 2020

S novým rokem 2021 začne i tradiční Tříkrálová sbírka. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku Tři králové lidem v termínu od 1. do 24. ledna přinesou bohužel pouze při virtuální koledě. 

Tříkrálová koleda bude jen virtuální

Plakát Tříkrálové sbírky 2021

„Záměry Charity Ostrava a Charity svatého Alexandra na pomoc lidem v nouzi bude možné podpořit příspěvkem na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 7778013. Dar lze poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví,“ uvedl Dalibor Kraut, mluvčí Charity Ostrava.

Z výtěžku sbírky by Charita ráda podpořila například Mobilní hospic a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa, Šatník
Charity Ostrava, vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie, obnovu kuchyně v domově pro seniory sv. Václava nebo zkvalitnění zázemí hospice sv. Lukáše.
Více o Tříkrálové sbírce 2021 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na www.ostrava.charita.cz nebo zde.