Děti navrhly podobu veřejných prostranství v Porubě

Jak vidí ideální místo pro volný čas porubské děti, ukazuje výstava Veřejné prostory nejen očima žáků, kterou od 7. ledna hostí galerie porubského zámečku. Pořádá ji porubská radnice ve spolupráci s ochránci přírody ČSOP Onyx. Desítky návrhů na vylepšení vzhledu parků, částí obytných zón i prostorů před základními školami doplňují fotografie už realizovaných netradičních řešení veřejných prostranství u nás i v zahraničí.

Děti navrhly podobu veřejných prostranství v Porubě

Autory návrhů jsou děti z osmi porubských základních škol, které buď samostatně nebo v pracovních týmech přenesly na papír více než 80 plánů na vylepšení vzhledu svého okolí. Jejich prezentace veřejnosti je vyvrcholením projektu Nejlepší učitel je dobrý příklad, na jehož realizaci se podílela i porubská radnice. „Mapování území očima dětí je cenná technika, protože pohled nejmladší generace není zatížený přemýšlením o realizovatelnosti projektů. I přesto, že děti nemusejí při ztvárnění svých vizí přemýšlet o tom, jak zajistit finanční prostředky, jsou pro nás tyto návrhy přínosem. Můžeme z nich alespoň částečně vycházet při přípravě našich investičních záměrů,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza. Návrhy vznikaly postupně na deseti tematických workshopech. „Žáci měli za úkol odpovědět na tři základní otázky. K čemu se jimi vybraná plocha využívá nyní, k čemu by mohla být využita v budoucnu a následně měli zvolit jednu věc, kterou by v daném místě určitě chtěli,“ vysvětlila Ilona Vybíralová, odborný garant projektu. Druhou část zámecké expozice tvoří výstava fotografií, která od října do prosince loňského roku putovala po porubských základních školách. Přináší inspiraci, jak lze naložit s nevyužitými veřejnými prostranstvími, a to na konkrétních příkladech z České republiky i jiných částí Evropy. Galerii porubského zámku mohou zájemci navštívit do 14. ledna, a to každý všední den od 10:00 do 16:00 hodin.