Blíží se zápisy dětí do mateřských škol

V následujícím školním roce bude v porubských předškolních zařízeních k dispozici zhruba 600 volných míst pro nově zapsané děti.

Blíží se zápisy dětí do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol v Porubě se uskuteční 20. března 2013 v provozní době těchto předškolních zařízení. Jedinou výjimkou je Mateřská škola na ulici Čs. exilu, kde je zápis naplánován už na 13. března.

„Kapacita našich školek by měla být dostatečná a všechny zájemce splňující podmínky bychom měli uspokojit,“ řekl místostarosta Jan Dekický. Do mateřských škol jsou přijímány děti na základě stanovených kritérií, mezi něž patří dosažení tří let věku a trvalý pobyt v městském obvodu. Přednost u zápisů mají děti v předškolním věku. Výhodu také získávají děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu navštěvuje, a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo se do práce po ukončení rodičovské dovolené chystají.

Městský obvod se snaží vyjít vstříc i pracovně vytíženým rodičům. V mateřských školách na ulicích Dětská a Jana Šoupala nabízí od loňského září nadstandardní službu prodlouženého provozu. V případě zájmu mohou být školky otevřeny až do 17:30 hodin. „Reagovali jsme na současné podmínky pracovní doby zaměstnaných rodičů.V návaznosti na jejich potřeby jsme prodloužili provoz ve dvou mateřských školách,“ uvedl Dekický. Za tuto službu si ale rodiče musejí připlatit částku v řádu několika stokorun.

Městský obvod Poruba je zřizovatelem 19 mateřských škol, které poskytují preprimární vzdělávání dětem od 3 do 6 až 7 let. Celková kapacita těchto zařízení je zhruba dva tisíce míst a ta je nyní naplněna. Městský obvod Poruba přibližně před třemi lety reagoval na populační boom a rozšířil kapacitu svých předškolních zařízení o téměř 200 míst. Vzhledem k tomu, že populační křivka klesá, nebude další navýšení počtu míst potřeba.