Jak hospodařit s penězi se děti učí i hrou

Hospodařit s osobními financemi je pro mnohé lidi obrovský problém. I proto ministerstvo školství rozšířilo od příštího školního roku rámcový vzdělávací program o problematiku finanční gramotnosti.

Jak hospodařit s penězi se děti učí i hrou

V Základní škole na ulici Ivana Sekaniny jsou napřed a finanční výchovu se děti učí i hrou. Nabyté vědomosti si mohli koncem března ověřit žáci 8. a 9. tříd. Hráli hru Finanční svoboda, která je má naučit, jak hospodařit s penězi. Dvojice žáků skloněných nad hracím plánem společně řešila, jak hospodařit s financemi fiktivních rodin. Přemýšlela, kolik peněz dát na spoření, jaké pojištění zvolit, či zda nakoupit akcie nebo dluhopisy.

„Akce byla součástí projektu Společně přes překážky aneb Jak vyhrávat nejen na hřišti, ale i na finančním trhu, na který jsme získali dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava. Vyvrcholením bylo velké páteční finále, kterého se společně s dětmi zúčastnili i jejich rodiče nebo prarodiče. Na finálové boje dohlíželi i místostarosta Poruba Jan Dekický, ředitel ostravské pobočky České národní banky Ilja Skaunic a další vzácní hosté,“ uvedla ředitelka školy Miroslava Bukovská.

Vítězové převzali hodnotné ceny, ale malé dárky si odnesli všichni zúčastnění. Děti zároveň pochopily, že vyjít s rodinným rozpočtem může být opravdu složité. „Jsem rád, že se takovéto akce konají. V dnešní době se spousta lidí dostává do spirály dluhů a exekucí a je třeba učit už děti, jak tomu předcházet,“ zhodnotil akci místostarosta Jan Dekický.

Ačkoli ministerstvo školství rozšířilo rámcový vzdělávací program o finanční gramotnost až od příštího školního roku, Základní škola na ulici Ivana Sekaniny ji učí už letos. „Finanční výchova se pro nás stala jednou z priorit. Podpořilo ji několik celoškolních i mimoškolních akcí,“ řekla ředitelka školy.

Už v listopadu tam ostravská pobočka České národní banky zahájila putovní výstavu 20 let chráníme českou korunu. Žáci si prohlédli pancéřované vozidlo, v němž se převážejí peníze, policisté jim předvedli zbraně a další obranné prostředky, které užívají při akcích. Děti se seznámily s ochrannými prvky bankovek i s jejich padělky. „Ještě před akcí učitelé žákům přiblížili historii ČNB a vývoj naší měny, počítali příklady s peněžní tematikou, kreslili bankovky, společně zhlédli animovaný film ČNB O penězích a lidech,“ poznamenala Miroslava Bukovská.

Žáci se zúčastnili i soutěže MŠMT Finanční gramotnost. „Do soutěže jsme se přihlásili poprvé a ukázalo se, že nový předmět, byť vyučovaný pouze pár měsíců, začíná přinášet ovoce. V okresním kole žáci obsadili páté místo, když se před ně dostala jen jedna základní škola a soutěžící tří gymnázií,“ dodala Bukovská.