Pedagogové převzali ocenění za svou práci

Městský obvod Poruba na tradičním setkání s řediteli základních škol ocenil nejvýraznější pedagogické osobnosti roku. Pamětní list a šek v hodnotě deseti tisíc korun převzaly Hana Krejčová ze Základní školy na Bulharské ulici a Dalimila Mališová ze Základní školy, Porubská 831.

Pedagogové převzali ocenění za svou práci

Městský obvod ocenil výrazné pedagogické osobnosti roku již pojedenácté. „Povolání učitele je velmi náročné a tímto oceněním chceme vyjádřit uznání a poděkování za jejich nelehkou práci. Pedagogové v Porubě jsou skvělí a je radost s nimi spolupracovat. Nejenom, že odvádějí vynikající práci ve školách, ale dětem se věnují i ve volném čase. A já si toho moc vážím,“ řekl starosta Lumír Palyza. 

Oceněná pedagožka Hana Krejčová se na Základní škole na Bulharské ulici věnuje dětem s poruchami učení. K jejím žákům patří i děti s poruchami autistického spektra nebo děti zdravotně znevýhodněné. „Díky své práci můžu ovlivnit život svých žáků a vytvořit jim lepší podmínky pro zapojení se do společnosti. Mým cílem je nejenom to, aby se něco naučili, ale snažím se i o to, aby ve škole byli šťastní,“ uvedla Hana Krejčová, která je také metodičkou projektů školy, autorkou elektronických vzdělávacích materiálů pro žáky prvního stupně, jakož i organizátorkou škol v přírodě a akcí pro děti a rodiče. 

Další oceněná pedagožka Dalimila Mališová působí kromě Základní školy, Porubská 831, také na Ostravské univerzitě v Ostravě a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Vyučuje angličtinu a stále přichází s novými metodami výuky, které dále rozvíjí. Velký podíl má na zavedení a rozšíření metody CLIL ve výuce. Základní škola dnes tuto metodu  používá ve všech ročnících. Díky ní se škola zapojila do mezinárodního programu eTwinning, kde žáci vypracovávali projekty v rámci Evropské unie, a navázala spolupráci se školou ve švédském Burserydu.

„Uznání si velmi cením, ale musím se o něj podělit i s vedením školy, které nám připravuje vynikající podmínky pro práci. Dík patří i mým kolegům a samozřejmě dětem, které nám dodávají pozitivní energii a zpětnou vazbu,“ sdělila Dalimila Mališová.

Porubské učitele ocenilo také město Ostrava. Titul Výrazná pedagogická osobnost získal Antonín Dohnal ze Základní školy na ulici J. Valčíka, za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost obdržely uznání Zdeňka Šimelová z Mateřské školy na ulici Dvorní a Šárka Konupčíková ze Základní školy na ulici Komenského.