Tiché zpívání podpořil i starosta

Žáci devátých tříd Základní školy na ulici Aleše Hrdličky už druhým rokem spolupracují se sluchově postiženými dětmi stejného věku ze Základní školy na ulici Spartakovců. Jejich společného setkání se zúčastnil i starosta Poruby Lumír Palyza.

Tiché zpívání podpořil i starosta

Deváťáci ze Základní školy na ulici Aleše Hrdličky se společně se sluchově postiženými dětmi ze školy na ulici Spartakovců zapojili do projektu English Silent Singing, který byl oceněn v grantové soutěži s názvem One world, many voices  Americké obchodní komory v České republice.

„Projekt spojuje znalosti angličtiny žáků školy s rozšířenou výukou cizích jazyků se znalostí znakové řeči a schopností alespoň částečně se dorozumět se sluchově postiženými dětmi stejného věku, spřátelit se s nimi, ukázat jim nové rozměry, poznat úskalí jejich života a společně s nimi vystoupit na veřejných vystoupeních určených široké veřejnosti,“ řekla k projektu zástupkyně ředitelky Základní školy na ulici Aleše Hrdličky Petra Trunkátová.

Žáci obou škol se věnují náročnému nácviku písní ve znakové řeči a společně vystoupili na několika představeních, která měla pokaždé obrovský úspěch. „Společná práce byla nejen ukázkou chvályhodného postoje studentů k hendikepovaným, ale upevnila i přátelství mezi dětmi různého věku bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou slyšící. Dětem se společná práce natolik  líbí, že v ní chtějí samy pokračovat,“ dodala Trunkátová.

Poslední únorový den se žáci obou škol sešli na společném setkání. Čestným hostem byl starosta Poruby Lumír Palyza, který projekt English Silent Singing podporuje. S dětmi přes hodinu debatoval o jejich názorech, žáci mu předvedli své jazykové schopnosti a s nadšením mu vyprávěli o vzájemném kamarádství.

„Sociální integraci hendikepovaných dětí podporujeme dlouhodobě. Jsem rád, že děti ze Základní školy na ulici Aleše Hrdličky mají zájem učit se znakovou řeč a společně se sluchově postiženými dětmi veřejně vystupují s takzvaným tichým zpíváním. Když jsem jejich vystoupení viděl poprvé, byl jsem dojatý. Byl to neskutečný zážitek, který chytil za srdce. Doufám, že děti letos předvedou své umění na nějaké akci pořádané obvodem,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza, který je rád, že mohl společný projekt podpořit.

„Právě takovéto akce ukazují, že je možné zapojit zdravé děti do života těch, kteří mají nějaký hendikep. Dokázaly nenásilnou formou překonat komunikační bariéry a spřátelit se. Pro nás dospělé jsou velkým příkladem,“ dodal Lumír Palyza.