Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací a grantů

Porubští zastupitelé na svém březnovém zasedání podpořili činnost občanských sdružení, neziskových a příspěvkových organizací. Poskytnuté granty a dotace pomohou realizovat projekty v oblasti kultury, sportu i volného času a podpoří také činnost zdravotně postižených.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací a grantů

„Přispěli jsme například na sportovní aktivity hendikepovaných v Mateřské škole na ulici Čs. exilu, na projekt Kouzlo zahrad pro žáky s hendikepem nebo na akci Pohádkový les pořádaný Domem dětí a mládeže ke Dni dětí,“ uvedl starosta městského obvodu Lumír Palyza.

Peníze získaly i sportovní kluby starající se o volnočasové aktivity mládeže, skautské organizace nebo školy, které z nich budou platit nejrůznější projekty. Dotace směřující do sociální a zdravotní oblasti poputují na aktivity a rekondiční pobyty, které pořádají organizace sdružující lidi s nejrůznějšími hendikepy.