Návštěvníci Dne Země si odnášeli zážitky i vlastnoručně vytvořené výrobky

Letošní akce na Hlavní třídě zahájil dubnový Den Země, který nabídl stovkám návštěvníků interaktivní pořady, divadelní představení s ekologickou tematikou i spoustu zábavy.

Návštěvníci Dne Země si odnášeli zážitky i vlastnoručně vytvořené výrobky

Hlavním organizátorem akce bylo Středisko přírodovědců z ostravského zařízení Středisko volného času Korunka, ke kterému se připojilo přes dvacet organizací a společností. Den Země finančně podpořilo statutární město Ostrava a na přípravách se podílel i městský obvod Poruba.

Na pódiu u kruhového objezdu sehráli zástupci knihoven či společnosti OZO Ostrava ekologicky zaměřená představení, herci Divadla loutek Ostrava zapojili děti do pohádky O Sněhurce a sedmi trpaslících. U stánků se mohli příchozí seznámit např. s horninami, rostlinami nebo stopami zvířat, vesmírným dalekohledem pozorovali Slunce nebo poznávali houby. Pořadatelé připravili pro návštěvníky i řadu tvůrčích dílen, v kterých si zájemci vyráběli předměty z přírodních i použitých materiálů. „Udělala jsem si ozdobu z PET lahví a taky uvázala jarní kytici,“ pochlubila se dvanáctiletá Naďa, zatímco osmiletý Kája si domů pyšně nesl očkovací průkaz s potvrzením, že mu byl „naočkován“ vztah k přírodě.

„Hlavní třída je pro konání takových akcí velmi vhodná, jelikož představuje přirozené centrum Poruby," uvedl starosta Lumír Palyza s tím, že podpora ekologických aktivit patří v městském obvodu k prioritám. Den Země se v Porubě na Hlavní třídě slavil pojedenácté.

Den Země poprvé slavili 22. dubna 1970 američtí studenti, kteří požadovali zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí a přijetí nových ekologických zákonů. Zároveň stanovili požadavky nutné k dosažení trvale udržitelných podmínek života na Zemi.