V Porubě začíná výsadba stovek stromů

Podél nejdůležitějších dopravních tepen v Porubě začaly v květnu přípravné práce na mohutnou výsadbu stromů a keřů. V první fázi projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01, který je zaměřen na výsadbu a regeneraci zeleně, vyrostou v obvodu tisíce nových dřevin.

V Porubě začíná výsadba stovek stromů

Snížit prašnost z dopravy a průmyslu v ostravské městské zástavbě. To je hlavní cíl projektu Izolační zeleň města Ostrava, jehož první fáze začala v květnu. Cílem má být snížení prašnosti okolo 10 až 15 procent  především v okolí dopravních koridorů.

V Porubě se dřeviny budou sázet hned na několika místech. „V našem obvodu bude v první etapě zeleň sázena podél páteřních komunikací obvodu, tedy podél ulic 17. listopadu, Opavská, Průběžná a Martinovská. Lidem, kteří bydlí v okolních domech, by se tak za pár letech mělo dýchat mnohem lépe. Vysazeno by mělo být přes sedm set nových stromů a více než tři tisíce keřů,“ řekl místostarosta Petr Jedlička.

„Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Stromy také zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví,“ uvedl Petr Jedlička.

Nová zeleň nahradí tři stovky dřevin, které je nutné vykácet tak, aby nové výsadby byly dlouhodobě udržitelné. „Jedná se vždy o stromy a keře, které jsou ve špatném či zhoršeném zdravotním stavu, jsou různě deformované například růstem v přehuštěném porostu a podobně. Za každou pokácenou dřevinu budou ale vysazeny minimálně dvě nové a k tomu tisíce keřů,“ dodal místostarosta. 

V současné době je realizována pouze první etapa projektu, ale projekt Izolační zeleň města Ostrava by měl pokračovat až do roku 2015. Celkově by ve městě mělo být vysazeno skoro půl milionu dřevin v 152 lokalitách. Statutární město Ostrava získalo na projekt peníze i z Operačního fondu Životní prostředí.