Zástupci obvodu a polské Racibórzi se sešli na dalším workshopu

Nedostatek parkovacích míst na svých územích řeší společnými silami zástupci městského obvodu Poruba a polského města Racibórz. Koncem května se sešli na druhém workshopu, kde si definovali přístupy k řešení.

Zástupci obvodu a polské Racibórzi se sešli na dalším workshopu

Workshop, který je součástí projektu PARKING CZ-PL, PARKING PL-CZ, se tentokrát uskutečnil v polské Racibórzi. Probíhal formou multimediální prezentace polské i české strany a jeho cílem byla prognóza růstu dopravní poptávky a stanovení strategických cílů.

„Poruba a Racibórz jsou počtem obyvatel srovnatelná města a potýkají se v podstatě se stejnými problémy v oblasti parkování. Výměna vzájemných zkušeností je proto velmi inspirující. Společně jsme řešili prognózu požadavků na parkování v budoucnu, vyčíslili tržby a náklady současných systémů a ujasnili přístup k parkování včetně stanovení strategických cílů obou měst,“ uvedl vedoucí Odboru technického a provozního ÚMOb Poruba Jan Cieslar.

Třetí společný česko-polský workshop se uskuteční v červenci v Porubě a budou na něm prezentovány konkrétní návrhy variantních řešení parkování v obou městech.

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba a polské město Racibórz získaly na projekt PARKING CZ-PL, PARKING PL-CZ dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Maximální výše dotace je 29 999,90 euro, tj. 85 procent celkových nákladů. Výsledkem projektu budou dvě studie, které připravují špičkoví odborníci. Vzájemně budou kompatibilní, i když budou respektovat specifika obou měst, a měly by být podkladem pro přípravu řešení systému parkování v Porubě i Racibórzi.

 

Česko-polský workshop