Krtečka čeká stěhování, na půl roku přerušil provoz

Krteček je nejstarším mateřským centrem v Ostravě a letos oslaví deset let své existence. V současnosti jej čeká stěhování do jiných prostor na Základní škole na ulici Ivana Sekaniny, ty ale budou připraveny až za půl roku.

Krtečka čeká stěhování, na půl roku přerušil provoz

Letos uplyne už deset let od doby, co se několik žen na mateřské dovolené shodlo, že postrádají místo, kde by se mohly scházet. A tak založily první ostravské Mateřské centrum Krteček. Díky podpoře městského obvodu Poruba získaly prostory v Mateřské škole na Slavíkově ulici, v roce 2010 pak v Základní škole na ulici Josefa Valčíka. Teď Krtečka čeká další stěhování.

„Škola prostory potřebuje k výuce. Práce maminek, které chodu centra věnují spoustu svého volného času, si vážíme a chceme toto zařízení i nadále podporovat. Našli jsme tedy nové prostory v Základní škole na ulici Ivana Sekaniny. Ty ovšem potřebují rekonstrukci, která by měla být hotova do konce roku. Prostory jsou ideální, protože u základní školy by v budoucnu mělo vyrůst velké hřiště pro menší děti,“ uvedl místostarosta Jan Dekický.

To, že Krteček na nějakou dobu přerušil provoz, neznamená, že by přestal vyvíjet veškerou činnost. „I po dobu přerušení bude naše centrum pořádat nejrůznější venkovní akce. Rádi bychom na hřišti u ZŠ Ivana Sekaniny v září uspořádali oslavu 10 let existence Krtečka, na podzim pak drakiádu, tradiční buzení svatého Martina a v zimě Mikuláše,“ řekla předsedkyně rady Mateřského centra Krteček Jana Kňazovčíková. „Díky vstřícnému přístupu paní ředitelky Bukovské nepřerušíme ani tradici pravidelného bazárku dětského oblečení a potřeb, který proběhne v prostorách ZŠ Ivana Sekaniny. S veřejností zůstaneme ve spojení především přes naše internetové stránky, na kterých budeme zveřejňovat nejen termíny akcí v 2. polovině letošního roku, ale také průběžné informace týkající se budování nových prostor,“ dodala.

Mateřské centrum Krteček funguje zcela na dobrovolnické bázi a ročně ho navštíví několik tisíc lidí. Dopoledne umožňuje setkávání žen na mateřské dovolené, ale i tatínků, prarodičů s vnoučaty a v odpoledních hodinách jsou pak na programu kromě volné herny i nejrůznější kurzy, například předporodní příprava, klub kojenců, grafomotorika, hudební škola Yamaha, Angličtina s úsměvem či canisterapie. 

 

Mateřské centrum Krteček – kontakty:

http://www.mc-krtecek.cz/

E-mail: info@mc-krtecek.cz