Nový web podpoří obchodníky v Porubě

Městský obvod Poruba ve spolupráci se ZO ČSOP Onyx připravil unikátní projekt na podporu malých obchodníků podnikajících na území obvodu. Koncem srpna budou spuštěny nové webové stránky s interaktivní mapou, která nabídne nejen informace o produktech a službách porubských drobných podnikatelů, ale i zajímavosti z jejich činnosti.

Nový web podpoří obchodníky v Porubě

Projekt Obchodníci v Porubě si klade za cíl zmapovat prodejny a provozovny drobných podnikatelů na území Poruby. Interaktivní mapa, na které budou maloobchody zaznačeny, nabídne nejenom informace o sortimentu a službách, které obchod nabízí. Lidé by se z mapy měli dozvědět třeba i to, jaké plány mají jednotliví podnikatelé do budoucna a další zajímavosti z jejich činnosti. Mapa bude zprovozněna koncem srpna na stránkách www.obchodniciporuba.cz.

„Projekt chce netradiční formou představit obchodníky, kteří v Porubě podnikají. Jsem přesvědčen o tom, že malí obchodníci tvoří důležitou součást obvodu, oživují ho a zaslouží si podporu,“ řekl místostarosta Petr Jedlička.

V současnosti terénní pracovníci oslovují obchodníky a informují je o podobě projektu a jeho výhodách. Drobní podnikatelé, kteří mají v Porubě obchod či provozovnu a chtějí lidem představit svůj sortiment nebo služby a rádi by se s ostatními podělili o zážitky z podnikání, se mohou hlásit na el. adrese csoponyx@email.cz, příp. mohou kontaktovat Ilonu Vybíralovou na e-mailu vybiralova@prirodasro.cz nebo na telefonním čísle 737 169 554.

Více informací zájemci najdou na facebookových stránkách Chceme mít barevnou Porubu, nebo na webu www.ma21.eu.